John Christian Elden

1. Navn
John Christian Elden

2. Fødselsår
1967

3. Bydel
Ullern

4. Yrkestittel
Advokat (H)

5. Utdanning
Universitetet i Oslo, juridisk fakultet og Forsvarets Høyskole, sjefskurset

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Har arbeidet som advokat med samfunnspolitiske spørsmål i fokus siden 1994. Har vært varerepresentant på Stortinget siden 2013, og leder i Oslo Overformynderi. Tidligere medlem av Bydelsutvalg i Vestre Aker og Ullern. Sittet i regjeringsutvalg med juss.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Høyres beste kort er styringsevnen. Etter 8 år i førersetet har vi ansvar både for det som fungerer og det som ikke fungerer. Det ansvaret må vi ta. Miljø, skole og forsvarsevne vil stå sentralt, og Høyre bør ha eierskapet til feltene. Vi kan dem.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Oslo Høyre trenger noen vara blant 10 på topp som er en del av det aktive yrkeslivet. Jeg kan fortsatt bidra med erfaring og kunnskap om lovarbeid som er viktig I en krisetid. I 2017 ble jeg nr 2 på listen etter velgernes dom. Det ga lyst til å bidra mer.