Krister Øie Braute

Fødselsår: 

1977

Yrkestittel: 

Advokat

Bydel:

Frogner 

Utdanning:

Jurist

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Skole, miljø og samferdsel.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Fordi jeg ønsker å være med å skape en bedre by.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har drevet med politisk arbeid siden ungdomsskolen først gjennom Norges Gymnasiastsamband, senere i studentpolitikken og DKSF. Jeg har tre barn på barneskole og har derfor også vært FAU.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Kontrastene med fjord, skog og by.