Marco André Lachlan Wang

1. Navn
Marco André Lachlan Wang

2. Fødselsår
1984

3. Bydel
Sagene

4. Yrkestittel
Økonom

5. Utdanning
Bachelor i Interkulturell forståelse m. fordypning Kina. Bachelor i Økonomi og forretningsjus m. fordypning økonomisk granskning, skatt og avgift.

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Økonomi, både akademisk og praktisk gjennom jobb. Politisk, leder av Sagene + mange andre styreposisjoner. Folkevalgt i bydelsutvalget.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Hvordan bygge landet etter corona i en tid hvor det er stor internasjonale usikkerhet og oljeindustrien er i endring.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg er forholdsvis ung samtidig som jeg har arbeidserfaring. Jeg har jobbet i marinen, psykiatrien (mens jeg studerte) og i det private næringsliv. Jeg har med meg andre erfaringer enn bare politikken.