Mathilde Tybring Gjedde

Mathilde Tybring-Gjedde

1. Navn
Mathilde Tybring-Gjedde

2. Fødselsår
1992

3. Bydel
Sagene

4. Yrkestittel
Stortingsrepresentant

5. Utdanning
Bachelor i Filosofi, Politikk og Økonomi fra Warwick University. Studerer juss ved Universitet i Oslo.

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Lærer og assistent på Oslo sommerskole i 7 år, servitør på Skjennungsstua i Nordmarka, Politisk rådgiver på Stortinget og Politisk rådgiver for Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet. Stortingsrepresentant i Utdannings- og forskningskomiteen.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Vi skal halvere norske klimautslipp. Budsjettet blir strammere. Samtidig skal vi sikre våre eldre bedre omsorg, og gi flere unge mulighet til å mestre skolen og ta ansvar for seg selv og andre. Da trengs gode prioriteringer og nytenkning i politikken.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg vil fortsette å fornye Høyres politikk, stå i tøffe debatter for våre verdier og løsninger. Jeg vil være en ung, tydelig stemme for barn og unge, og reise rundt i hele Oslo for å nå ut til nye mennesker.