Mats Andre Kirkebirkeland

1. Navn
Mats Andre Kirkebirkeland

2. Fødselsår
1989

3. Bydel
Gamle Oslo

4. Yrkestittel
Rådgiver

5. Utdanning
Fagbrev i Akvakultur og studier i finans ved Handelshøyskolen BI

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
En rekke studentpolitiske verv og stillinger. Medlem av Sagene Bydelsutvalg 2015-2019 og Varamedlem til Stortinget 2017-2021. Ansatt som rådgiver i den liberale tankesmien Civita.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Å sikre en bærekraftig velferdssat i møte med en aldrende befolkning, klimaproblemet og teknologiske endringer og i en betydelig mer ustabil og usikker verden. Staten må igjen ha fokus på sine kjerneoppgaver: sikre innbyggernes trygghet og frihet.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Bred og solid erfaring og innsikt innen praktisk politikk og ideologi. Liberalkonservativ med trykk på førstnevnte. Yrkesfagbakgrunn som gir andre og nye perspektiver på samfunnet og partiets politikk.