Fotograf: Oslo kommune/Sturlason.

Mehmet Kaan Inan

1. Navn
Mehmet Kaan Inan

2. Fødselsår
1997

3. Bydel
Søndre Nordstrand

4. Yrkestittel
Student og kommunikasjonsrådgiver

5. Utdanning
Master i rettsvitenskap

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Kommunikasjonsrådgiver i Høyres stortingsgruppe, nestleder i Søndre Nordstrand Høyre, medlem av Høyres mangfoldsutvalg, medlem av hovedstyret og tidligere nestleder av Oslo Unge Høyre

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Barn som vokser opp i dag må oppleve et Norge i fremtiden som er like trygt og gir dem like mange muligheter. Vi må få flere ut i arbeidslivet og flere må fullføre skolen. Vi må i tillegg slå hardere ned på ungdomskriminaliteten.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg vil jobbe for de menneskene som har falt ut. De som ikke har opplevd at livet har gått den rette veien. De som ikke roper så høyt. Alle barn og unge må få muligheten til å lykkes.