Michael Tetzschner

1. Navn
Michael Tetzschner

2. Fødselsår
1954

3. Bydel
Vestre Aker

4. Yrkestittel
Stortingsrepresentant

5. Utdanning
Cand.jur, UiO 1981. Advokat autorisert rettsmekler.

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Stortingsrepresentant fra 2009, Oslo Høyres leder 2006-12, Advokatpraksis, Høyskoledirektør BI, Byrådsleder, Finansbyråd, Byutv.byråd, Høyres gruppeleder i Bystyret.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Våre omgivelser er blitt farligere. Vesten utfordres på alle plan. Norge må ta stilling. NATO og USA er garantisten for Norge. I tillegg må Norge bli fullt medlem av EU for å forebygge politisk utpressing av Norge, og for at Europa må samordne seg for å bli hørt.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Politikken preges for mye av svakt faglige begrunnede utspill. I den grad de vedtas, øker de offentlige utgifter og byråkrati. Mitt engasjement begynner med respekt for skatteborgerne.Jeg har ingen forståelse for sløsing eller symbolpolitikk. Jeg prøver å arbeide grundig med de sakene jeg blir betrodd, og stiller kritiske spørsmål. Også på vegne av Oslo.