Morten Steenstrup

1. Navn
Morten Steenstrup

2. Fødselsår
1953

3. Bydel
Nordstrand

4. Yrkestittel
Advokat

5. Utdanning
Cand. mag. med mellomfag i statsvitenskap og sosiologi, samt cand. jur. ved Universitetet i Oslo.

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Stortingsrepresentant 1981–1989, statssekretær i Finansdepartementet og SMK 1986-87, grunnla advokatfirmaet SANDS i 1989, partner og advokat med møterett for Høyesterett, bystyremedlem 2015 -2019.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Korona-pandemien har rammet private bedrifter hardt. Vi trenger et krafttak for å gjøre det lettere å starte nye bedrifter og være grunder. Bedriftene må få bedre mulighet til å bygge egenkapital slik at arbeidsplassene blir tryggere.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg brenner etter å bruke min erfaring fra mer enn 30 år i næringslivet til å kjempe for at vi skal få til økt verdiskapning i Norge.Klar til ny innsats for fellesskapet!