Mudassar Hussain Kapur

1. Navn
Mudassar Hussain Kapur

2. Fødselsår
1976

3. Bydel
Nordstrand

4. Yrkestittel
Stortingsrepresentant, leder av finanskomiteen. 

5. Utdanning
Executive MBA, Norges Handelshøyskole. Studier i markedsføring og ledelse, BI. Sjefskurset ved Forsvarets Høyskole.

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Stortingsrepresentant siden 2013. Finanspolitisk talsperson. Jobber også mye med storbypolitikk, boligpolitikk og integrering. Sentralstyremedlem i Høyre (2016-2020). Leder av Høyres storbynettverk. Bystyremedlem. Markedssjef i SOS-Barnebyer, Høyre og Shell.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Gjennomføre nødvendig omstilling i norsk økonomi samtidig som vi håndterer pandemiens effekter. Skape flere private jobber, bygge kunnskapssamfunnet, satse på forsvar og trygghet. Sørge for at storbyene har ressurser til å møte befolkningsveksten og klimautfordringene. Lykkes med inkludering og motvirke sosiale forskjeller.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Oslo og Norge har gitt meg og familien en unik reise. Jeg ønsker å fortsette jobben med å skape et samfunn og en by der alle kan få like muligheter, uansett bakgrunn.