Nikolai Eivindssøn Astrup

1. Navn
Nikolai Eivindssøn Astrup

2. Fødselsår
1978

3. Bydel
Frogner

4. Yrkestittel
Statsråd

5. Utdanning
Statsviter

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Statsråd, Stortingsrepresentant, tidl. leder i Oslo Høyre og Oslo Unge Høyre.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
De neste fire årene må vi skape mer, inkludere flere og ta i bruk de nye mulighetene digitalisering og ny teknologi gir hvis vi skal lykkes med å videreutvikle et bærekraftig velferdssamfunn – økonomisk, sosialt og miljømessig.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg tror jeg kan bidra til å bygge laget, utvikle politikken og skape engasjement for Høyres politikk de neste fire årene.