Ola Kvisgaard

1. Navn
Ola Kvisgaard

2. Fødselsår
1963

3. Bydel
Frogner

4. Yrkestittel
Daglig leder, Stiftelsen Nordre Aasen, http://nordreaasen.no/

5. Utdanning
Siviløkonom, Heriot-Watt University

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Erfaring fra industri, bank, finans, politikk, organisasjonsarbeid og ledelse. Bystyrerepresentant siden 2003 og leder av kontrollutvalget fra 2015.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Fremheve vår skole- og sosialpolitikk – inkludering, like muligheter og arbeid mot utenforskap. Viktige overordnede utfordringer blir omstilling av arbeids- og næringsliv, ny teknologi og det grønne skiftet.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Brennende engasjement, stor arbeidskapasitet og bred politisk og yrkesmessig erfaring. Jeg er uredd, skrivefør og medievant.