Øyvind Hagelund

1. Navn
Øyvind Hagelund

2. Fødselsår
1953

3. Bydel
Vestre Aker

4. Yrkestittel
advokat

5. Utdanning
Cand jur

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
39 år som advokat og 2 år som advokatfullmektig.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Koronaepidemien og dens konsekvenser er de umiddelbare utfordringene idet epidemien rammer samfunnet over alt. Selv om epidemien får en ende om et år eller to år eller enda lenger vil ettervirkningene våre omfattende.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Høyre bør (må) også ha seniorer på Stortinget. Jeg er 67 år og er i fullt arbeid.