Rune Pram Østby

1. Navn
Rune Pram Østby

2. Fødselsår
1977

3. Bydel
Østensjø

4. Yrkestittel
Senior Business Analyst

5. Utdanning
Bachelor – Banking & Finance

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Gjennom 14 år i stor Nordisk bank, har jeg tilegnet meg mye erfaring gjennom prosjektarbeid med tverrfaglig og tverrkulturell kommunikasjon, både nasjonalt og nordisk. Dette har gitt bredt fundament for godt samarbeid og god forståelse.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
De største utfordringen for de neste fire årene blir å håndtere etterdønningene av pandemien. Gjennomføre «Grønt skifte» med edruelighet og sikre verdiskapning. Og mellom pandemien og «grønt skifte» kan man hente synergier som kan øke sysselsettingen.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
I tillegg til min relevante yrkeserfaring og min analytisk legning, så tror jeg at jeg kan bidra med en folkelig tone, stå på vilje og et lurt smil.