Steinar Grande

1. Navn
Steinar Grande

2. Fødselsår
1959

3. Bydel
Nordre Aker

4. Yrkestittel
Seniorkonsulent

5. Utdanning
Forsvarets Tekniske Fagskole m/fagbrev NKR 5.2

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
IKT medarbeider med stort forkus på IKT i samfunnet / Flere perioder i Oslos Bydelsutvalg og ditto komiteer. Nåværende innen Høyskole sektor m/Omsorgstjenester

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Utvikle de digitale ferdigheter, og gjøre Norge til verdens beste IKT samfunn for alle, barn som voksne og eldre, med fokus på arbeidslinja fra skole til alderdom., (Post Corona krisen særlig)

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg er godt opplyst, med stor samfunnsforståelse og vedvarende blikk rettet framover, med fokus på nye løsningner, samtidig som historen skal «tas vare» på for å gjøre de enda bedre her.