Sverre Salbuvik

1. Navn
Sverre Salbuvik

2. Fødselsår
1989

3. Bydel
Ullern

4. Yrkestittel
Manager

5. Utdanning
Bachelor in Chemistry and Management fra Imperial College London og Master in Management fra London Business School

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Tidligere vara til Frogner Bydelsutvalg, representantskapet i Oslo Høyre og bystyremedlem i Moss. Åtte år med Corporate Finance i investeringsbanker.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Legge til rette for verdiskapende og bærekraftige arbeidsplasser. Gjøre Norge mer konkurransedyktig og tilpasset det moderne arbeidslivet. Skape et skolesystem som får frem potensialet i alle. Sikre Norges trygghet i en stadig mer ustabil verden.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg vil jobbe for å skape gode rammevilkår for norske arbeidsplasser, tilføre erfaring fra privat sektor og kjempe for at Oslo ikke nedprioriteres i Stortinget.