Talat Mehmood Butt

Fødselsår: 

1958

Yrkestittel: 

Prosjekteringsleder

Bydel:

Søndre Nordstrand 

Utdanning:

Teknisk utdannelse: Audio-Video Teknikker, Økonomisk utdannelse:
Bedriftsøkonom BI, Kurser i prosjektledelse

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Mangfold, muligheter for all – Trygg oppvekst, tidlig innsats i BH og
en enda bedre skolen – Arbeid, flere arbeidsplasser i Oslo –
Tilrettelegge for mer boligbygging – Helse, flere tilbud for psykiske
helse- Kultur, etablere tilbud ut i bydelene.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
For å bidra med min kunnskap og erfaring for å få bedre hverdag
for medborgere i byen. 2 perioder med vara i bystyre og gruppeleder i
bydelen øker motivasjonen for å jobbe videre med politikken.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg er samfunnsengasjert og liker å omgås medmennesker. Har et
stort nettverk særskilt i flerkulturelle miljøet. Har lang
arbeidserfaring både privatnæringslivet, eget selskap og
offentligarbeid.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Oslofjorden – Hvervenbukta