Thor Arne Lysenstøen

1. Navn  
Thor Arne Lysenstøen

2. Fødselsår
1953

3. Bydel
Bjerke

4. Yrkestittel
Generalsekretær

5. Utdanning
Universitetsutdanning, økonomi

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
De 9 siste årene som generalsekretær i et forbund og før det nesten 40 år i Forsvaret. Siden jeg gikk av i Forsvaret vært i Bjerke Høyre.

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Vi står foran den største omstillingen av norsk næring- og samfunnsliv siden 2. verdenskrig og jeg mener med min utdannelse og ikke minst med 12 år ute i Europa har en riktig bakgrunn for å forstå disse utfordringene.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Jeg har et ønske om å stå på Oslo Høyres liste siden Groruddalen med sine 140.000 innbyggere, dvs 1/5 av Oslo knapt er representert på Stortinget (unntatt Bøhler fra AP som nå er utgående).