Tom Ozz

1. Navn
Tom Ozz

2. Fødselsår
1974

3. Bydel
Frogner

4. Yrkestittel
Arbeidsledig

5. Utdanning
Høyre utdannelse i Service-Ledelse

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Ingen – bortsett fra medommer verv

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Immigrasjon. Denne MÅ STRAMMES

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Fordi jeg er unik og kan Norge godt.