Tore Luneborg

1. Navn
Tore Luneborg

2. Fødselsår
1968

3. Bydel
Vestre Aker

4. Yrkestittel
Økonomiansvarlig Skolelederforbundet

5. Utdanning
Regnskapsfører

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Regnskapssjef, Økonomisjef, CFO, Vise Adm.Dir., Styreleder, styremedlem

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Skape jobber i det private næringsliv, en god start er å fjerne den særnorske formueskatten på arbeidende kapital. Det er mot sin hensikt å ta utbytte for å betale den, når nye jobber kan skapes med den kapitalen!

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Har ett ønske om i bidre med min kunnskap fra næringslivet til å skape ny virksomhet, sikre velferdsstaten på sikt når oljen fases ut.