Vegard Rødseth Tokheim

1. Navn
Vegard Rødseth Tokheim

2. Fødselsår
1987

3. Bydel
St. Hanshaugen

4. Yrkestittel
Rådgiver

5. Utdanning
Master of science in Economics and Business Administration fra Norges Handelshøyskole

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Styremedlem i Åpne Høyre, St. Hanshaugen Høyre, formann i Bærum Unge Høyre og Høyres Studenterforening ved NHH, rådgiver i SPK

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Norge vil i årene fremover oppleve at vi er flere eldre fordelt på færre i arbeid. Vi trenger en politikk som fortsatt skaper mer slik at hver enkelt kan oppnå sitt potensial og et godt samfunn som kan være der for dem som trenger det.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
For meg er Høyres politikk på sitt beste når vi ser dem som ikke roper høyest. Vi må løfte frem dem som trenger å bli hevet og la dem som klarer det selv få lov til å løpe fritt.