Yassine Arakia

1. Navn
Yassine Arakia

2. Fødselsår
1966

3. Bydel
Alna

4. Yrkestittel
Yrkesfaglærer

5. Utdanning
Generell studiekompetanse med Fagbrev som elektriker, 2006 – Bachelor som yrkesfaglærer, 2012 – Master i Yrkespedagogikk 2017

6. Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring
Elektriker og faglærer. Bystyremedlem siden 2011 (BUK og HSK). AU-medlem KDP Alna og GjersrudStensrud. Kampanjeleder og leder av Alna Høyre. Medlem av Høyres likestillingsutvalg

7. Hvilke politiske utfordringer mener du landet har de neste 4 årene?
Konsekvensene av Koronapandemien: Enorme verdier har gått tapt. Økt arbeidsledighet, utenforskap/yrkesdeltagelse og kompetansebygging. Et mer inkluderende arbeidsliv. Bedre rammevilkår for privat næringsliv.

8. Hvorfor bør du stå på Oslo Høyres stortingsvalgsliste for neste periode?
Fordi jeg vil bruke min erfaring og kompetanse til å påvirke samfunnsutvikling. Jeg vil snakke opp yrkesfag og at flere ungdommer for jobb. Jeg er motivert og klar for å jobbe for å vinne valg sammen med alle gode frivillige i partiet.