Husker du læreren som oppmuntret deg til å være å åpen, nysgjerrig og søkende? Læreren som inspirerte deg til å stille spørsmål, som ga deg litt ekstra støtte hvis ting var vanskelig, og som lærte deg å oppnå resultater gjennom hardt arbeid og målrettet innsats?

Engasjerte og faglig sterke lærere som ser den enkelte eleven, og som sprer motivasjon og læringsglede, kan ofte ha en avgjørende betydning for om barn behersker skolehverdagen.  Høyre vi øke lærenes status slik at det blir lettere å rekruttere, og beholde de gode lærerne.

Lærerne må få bedre tid til å være lærere: til å sikre god undervisning og til å sikre en opplæring tilpasset den enkelte elevens behov. Samtidig må vi sørge for at lærerne får muligheten til å utvikle seg gjennom etter- og videreutdanning.

Høyre vil:

 • Sørge for at alle lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk har fordypning i fagene de underviser i innen 2025. Får å få til dette må vi videreutdanne minst 22 600 lærere.

 • Opprettholde opptakskravene i norsk og matematikk for å komme inn på lærerutdanningen.

 • Fjerne unødvendig byråkrati og rapporteringskrav i skolen slik at lærere kan konsentrere seg om å være lærer: sikre god undervisning, kollegasamarbeid og tilpasset opplæring.

 • Innføre en stipendordning som gjør det enklere for fagarbeidere å utdanne seg til yrkesfaglærere

 • Styrke veiledningsordningen for nyutdannede lærerefor å bidra til at flere blir i yrket lenger.

Dette har Høyre gjennomført i regjering:

 • Styrket lærerutdanningen gjennom å innføre en femårig mastergrad for lærere.

 • Opptakskravene for å komme inn på lærerne blitt skjerpet for å sikre at alle som skal bli lærere har grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk.

 • Innført krav om at alle lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk må ha faglig fordypning i fagene de underviser i innen 2025.

 • 47 000 lærere har fått tilbud om videreutdanning.

 • Økt antall lærere per elev. Lærertettheten har ikke vært høyere på 12 år, og antall kvalifiserte lærere i skolen har økt

Lærer og elev

En skole med kunnskap, mestring og trivsel

 

Husker du læreren som oppmuntret deg til å være å åpen, nysgjerrig og søkende? Læreren som inspirerte deg til å stille spørsmål, som ga deg litt ekstra støtte hvis ting var vanskelig, og som lærte deg å oppnå resultater gjennom hardt arbeid og målrettet innsats?

Engasjerte og faglig sterke lærere som ser den enkelte eleven, og som sprer motivasjon og læringsglede, kan ofte ha en avgjørende betydning for om barn behersker skolehverdagen.  Høyre vi øke lærenes status slik at det blir lettere å rekruttere, og beholde de gode lærerne.

Lærerne må få bedre tid til å være lærere: til å sikre god undervisning og til å sikre en opplæring tilpasset den enkelte elevens behov. Samtidig må vi sørge for at lærerne får muligheten til å utvikle seg gjennom etter- og videreutdanning.

Høyre vil:

 • Sørge for at alle lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk har fordypning i fagene de underviser i innen 2025. Får å få til dette må vi videreutdanne minst 22 600 lærere.

 • Opprettholde opptakskravene i norsk og matematikk for å komme inn på lærerutdanningen.

 • Fjerne unødvendig byråkrati og rapporteringskrav i skolen slik at lærere kan konsentrere seg om å være lærer: sikre god undervisning, kollegasamarbeid og tilpasset opplæring.

 • Innføre en stipendordning som gjør det enklere for fagarbeidere å utdanne seg til yrkesfaglærere

 • Styrke veiledningsordningen for nyutdannede lærerefor å bidra til at flere blir i yrket lenger.

Dette har Høyre gjennomført i regjering:

 1. Styrket lærerutdanningen gjennom å innføre en femårig mastergrad for lærere.

 2. Opptakskravene for å komme inn på lærerne blitt skjerpet for å sikre at alle som skal bli lærere har grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk.

 3. Innført krav om at alle lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk må ha faglig fordypning i fagene de underviser i innen 2025.

 4. 47 000 lærere har fått tilbud om videreutdanning.

 5. Økt antall lærere per elev. Lærertettheten har ikke vært høyere på 12 år, og antall kvalifiserte lærere i skolen har økt

Lærer og elev

En skole med kunnskap, mestring og trivsel

 

Våre andre hjertesaker