våre hjertesaker

I Bydelsutvalget har vi en samarbeidsavtale med Miljøpartiet De Grønne og Venstre, den kan du lese her.

Nordstrand Høyres visjon er at alle skal ha et godt liv i bydelen uavhengig av alder, helse eller sosial status. Bydelen skal være åpen og inkludererende. 

Det skal være trygt å vokse opp i bydel Nordstrand. En god skole og et variert
tilbud av frivillige aktiviteter skal legge til rette for en aktiv og inspirerende barne- og ungdomstid.

les mer

Høyre vil være en pådriver for at eldreomsorgen i bydelen skal være preget av verdighet, valgfrihet, respekt og kvalitet i tjenestene.

les mer

Høyre vil at Nordstrand skal være en foregangsbydel på klima- og miljøarbeid og prioritere nærmiljøet i bydelen. 

les mer

Kom i kontakt med oss

Stian Haraldsen
Leder Nordstrand Høyre/Gruppeleder-BU

Ingvild Næss Stub
Nestleder

Knut Falchenberg
Bydelsutvalgsleder Nordstrand

Våre folk

Nordstrand Høyre består av flere tillits- og folkevalgte. Kom i kontakt med de her.

Våre folk

siste nyheter