Ta imot finansiering av T-bane og E18

Miljøtunnelene, sykkelveien og bussveien utgjør mer enn tre fjerdedeler av kostnadene ved E18. Det er derfor god dekning for å si at nye E18 er et miljøprosjekt, skriver Eirik Lae Solberg. Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen.

Bjerke Høyres forslag nr 1 til resolusjon til Oslo Høyres årsmøte 24 og 25 januar 2020

Oslo Høyre krever at byrådet takker ja til regjeringens finansieringspakke for vei og kollektivutbygging. Hovedveinettet i og rundt Oslo er landets viktigste samferdselsknutepunkt, og landets eksportnæringer er avhengige av at disse har tilstrekkelig med kapasitet. Stor-Oslo er også landets viktigste arbeidsplass, og landets verdiskapning er avhengige av at arbeidstakere kommer effektivt til og fra arbeidsplasser i Stor-Oslo. Oslopakke 3 er allerede underfinansiert. De samfunnsmessige konsekvensene av å si nei til over fem milliarder kroner[1] til finansiering av E18 og Fornebubanen er så alvorlige, at Oslo Høyre krever statlig inngripen og overstyring for å sikre at dette gjennomføres.

[1] nettavisen.no/okonomi/raymond-johansen-sier-nei-til-milliarder-for-a-kunne-ha-hoyere-bompenger-i-oslo/3423905456.html

Siste nyheter