10 saker du bør få med deg fra Oslo Høyres årsmøte 2020

Under helgens årsmøte vedtok Oslo Høyre ny politikk for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Her er noen av de viktigste sakene og vedtatte resolusjonene fra Oslo Høyres årsmøte 2020.

1. Varig vern av LoVeSe-området mot konsekvensutredning og oljeutvinning
Oslo Høyre har som første fylkesparti i Høyre vedtatt å verne det spesielt sårbare havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot konsekvensutredning og oljeutvinning.

Les resolusjonen «Norge som et klimaprogressivt land».

2. Dele data innad og på tvers av virksomhetene
Alle kommunale virksomheter pålegges å dele alle data som ikke inneholder sensitiv eller privat informasjon gjennom kommunens datasjø.

Les resolusjonen «En enklere digital hverdag».

3. Aktiv og trygg alderdom
Jobbe for at skolene, idretten, barnehagene, fritidsklubber og sykehjemmene kan finne naturlige områder å samarbeide på. Et eksempel er Hovseterhjemmet som får hjelp av to ungdommer i nærmiljøet for å vise film for de eldre i deres kinosal, til gjengjeld får ungdommene benytte seg av kinosalen på sykehjemmet en gang i måneden.

Les resolusjonen «Aktiv og trygg alderdom».

4. En trygg by krever god forebygging og tydelige reaksjoner
Unge gjengangere må raskt følges opp lokalt ved et tverrfaglig samarbeid mellom bydelen og politiet, der både familie og skole involveres. Det bør åpnes for forebyggende team på skolene koordinert av rektor.

Les resolusjonen «En trygg by krever god forebygging og tydelige reaksjoner».

5. Oslo Høyre satser på ytre by
Oslo Høyre mener indre og ytre by utfyller hverandre og at det er viktig at satsing som skjer innen kollektiv, byutvikling og infrastruktur kommer hele byen til gode.

Les resolusjonen «Oslo Høyre satser på ytre by».

6. Økt valgfrihet
En grunnpilar i Oslo Høyres kunnskapspolitikk er prinsippet om tilpasset undervisning. Elevene i Osloskolen er svært forskjellige, og for at de alle skal kunne nå sitt potensial, må undervisningen legges opp deretter. Både faglig sterke og svake elever bør møte utfordringer på sitt nivå.

Les resolusjonen «Osloelevene fortjener det beste!»

7. Forsvars- og sikkerhetspolitikk for en ny tid
Verden er på vei tilbake der staters interesse presser på normer og regler i det internasjonale samfunn. Dette gjør at vi igjen må rette søkelyset mot en av Statens primære oppgaver: beskyttelse av suverenitet, handlingsrom og innbyggernes trygghet.

Les resolusjonen «Forsvars- og sikkerhetspolitikk for en ny tid».

8. Utbygging av NorthConnect-kabelen til Storbritannia
For å styrke utvekslingen av ren, utslippsfri og fornybar energi, bør regjeringen gi tillatelse til etableringen av den planlagte kraftforbindelsen til Storbritannia (Northconnect).

Les resolusjonen «Norge som et klimaprogressivt land».

9. Gjøre forsøk med bruk av kunstig intelligens i forvaltning og offentlige tjenester, innenfor rammene av etiske prinsipper og personvern.

Les resolusjonen «En enklere digital hverdag».

10. Iskanten i Barentshavet (grensen for hvor langt nord det er lov til å bore etter olje og gass), bør trekkes sørover, uten at det påvirker allerede gitte konsesjoner.

Les resolusjonen «Norge som et klimaprogressivt land».

Siste nyheter