De nominerte er…65 og 9 fra Frogner

Fabian Stang er fra Frogner, som ordørerkandidat er han nummer 1 på Oslo Høyres bystyreliste. (Foto: Erik Brandborg – cc-lisens)

65 bystyrekandidater er nominert

9 kommer fra Frogner

Frogner er sterkt representert blant bystyrekandidatene på Oslo Høyres liste. Oslo Høyres bystyrekandidater ble nominert av representantskapet 9. februar

Tekst: Lene Haug // Foto: Erik Brandsborg, Hans M. Borge med flere
Publisert: 11. februar 2015
Oppdatert: 1. juni

Oslo Høyre nominerte 11 bystyrekandidater fra Frogner. Annelise Høegh som døde fredag 27. mars 2015 , bare 66 år gammel, var nominert på fjerde plass.

De nominerte kandidatene fra Frogner er per 1. juni 2015:

 • Fabian Stang nr. 1
  Fabian Stang ble nomiert som ordførerkandidat allerede 1. september. Samtidig ble Stian Berger Røsland nominert som Oslo Høyres byrådslederkandidat.
 • Ola Kvisgaard nr. 11
 • Geir Kvarme nr. 15
 • Carl-Henrik Bastiansen nr. 21
 • Kristoffer Gustavsen nr. 22
 • Hermann Kopp nr. 28
 • Heidi Fuglesang nr. 41
 • Lene Sundfær Haug nr. 44
 • Claes Arvidsson nr. 61

Ved å følge lenkene på listen over kan du lese kandidatenes presentasjoner av seg selv.

facebook-iconRedaksjonen i Frogner Høyre vil senere presentere alle bystyrekandidatene fra Frogner. Følge med på siden eller på Facebook for oppdateringer.

Nominasjonsmøtet

Spenning på Frognerbenkene; noen er nervøse kandidater, andre er blitt spurt om å holde valgtaler om det skulle bli nødvendig. (Foto: Hans M. Borge)

På nominasjonsmøtet i Oslo Høyre 9. februar ble det nominert 63 bystyrekandidater til listen, etter det to forhåndsnominerte, Fabian Stang og Stian Berger Røsland.

Totalt er det ti kandidater som er forhåndskumulerte, eller har det som kalles stemmetillegg. Disse kandidatene har da såkalte sikre plasser. Alle de forhåndskumulerte kandidatene ble valgt ved akklamasjon, det var ingen som stilte som motkandidater.

De forhåndskumulerte bystyrekandidatene ble:

 1. Fabian Stang, Frogner
 2. Stian Berger Røsland, Vestre Aker
 3. Jenny Clemet von Tetzschner, St.Hanshaugen
 4. Annelise Høegh, Frogner
 5. Bård Folke Fredriksen, Nordre Aker
 6. Saida Begum, Grünerløkka
 7. Pia Farstad von Hall, Nordstrand
 8. Eirik Lae Solberg, St.Hanshaugen
 9. Øystein Sundelin, St.Hanshaugen
 10. Yassine Arakia, Alna

Det er personstemmer i valget som gjelder

De øvrige plassene i bystyret konkurrerer kandidatene om på tilnærmet like fot. Dog har det en muligens en viss betydning hvor høyt opp på listen kandidatene står. Forskere er litt uenige om hvor store utslag det gir, men de er ikke veldig betydningsfulle. Det er derfor velgerne med sine kryss som bestemmer hvem som blir bystyrerepresentanter etter valget. Alle kandidatene må derfor drive valgkamp for sitt eget kandidatur.

Her kan du lese mer om reglene med stemmetillegg og kummulering

I november og desember arrangerte Oslo Høyre en rådgivende urnominasjon blant alle medlemmene. Resultatene fra denne urnominasjonen ble i stor grad vektlagt da nominasjonskomitéen satt opp sin liste. Tidligere har listen til Oslo Høyre vært alfabetisk etter etternavn. Noen mener at det har vært en klar fordel å ha et etternavn som starter på A og en ulempe å ha et som starter på Å. Andre mener at betydningen ikke er så stor. For første gang bestemte imidlertid komitéen at listen i all hovedsak skulle settes opp etter hvor mange stemmer kandidaten hadde i urnominasjonen.

Les mer om resultatet av urnominasjonen

Kun to utfordrere

Representantskapets medlemmer var i det store og det hele meget fornøyde med nominasjonskomitéens innstilling. Det var kun to plasser det ble votering om og det var på 49. og 62. plass. Når det foreslås andre kandidater enn dem nominasjonskomitéen har anbefalt i sin innstilling kalles dette for benkeforslag.

Avstemningen foregår ved at navnene på nominasjonskomitéens liste leses opp ett for ett. Dirigenten spør om det er andre kandidater til plassen. Dersom ingen i salen foreslår en annen kandidat, klapper alle i salen. Deretter spør dirigenten for ordens skyld om det kreves skriftlig votering. Det er det skjelden noen som gjør, og kandidaten er valgt. Dersom det kommer benkeforslag fra salen går forslagsstiller opp på talerstolen og foreslår kandidaten. Forslagsstilleren sier bare hva han eller hun heter og navn, alder og bydel for kandidaten han eller hun foreslår.

Valgtaler

Deretter er det tid for valgtaler. Nominasjonskomitéen har på forhånd delt alle sine kandidater mellom seg og her forberedt taler for hver og en. De innstilte kandidatene vet på forhånd hvem i nominasjonskomitéen som har ansvaret for å holde forsvarstale for dem. De kan eventuelt selv velge seg en annen taler om de ønsker å ha en som kjenner dem bedre til å holde talen.

Den foreslåtte kandidaten har dessuten rett til å ha to valgtalere. Den ene kan være kandidaten selv. Også utfordreren kan ha to valgtalere, men selvsagt ingen fra nominasjonskomitéen. Valgtalerene bør helst ikke være kandidater selv, i gitte tilfeller kan det by på problemer.

I dagene før et nominasjonsmøte er det derfor ofte en hektisk stemning rundt det å skaffe seg gode valgtalere, både blant de foreslåtte kandidatene og blant folk som vurderer å utfordre.

Spenning og avstemming

På årets nominasjonsmøte var det til syvende og sist bare to utfordrere og syv taler. Den siste utfordreren hadde bare en valgtaler. Etter valgtalene for hver plass ble det holdt skriftlig avstemming.

Det er ganske høytidelig. Alle representanter har på forhånd fått utlevert numererte stemmesedler og får beskjed om hvilken stemmeseddel de skal bruke ved hver votering. Stemmesedlen skal kun inneholde et navn og den må ha riktig nummer. Dersom den ikke har det blir den forkastet.

Alle skriver, bretter sammen lappen og titter rundt seg på de andre som stemmer. Tellekorpset går mellom bordene med urner og samler inn alle stemmesedlene fra drøyt 200 representanter. Mens stemmesedlene samles inn blir dørene i salen stengt, og ingen kan komme eller gå. Når innsamlingen er utført, åpnes dørene, og det blir en liten pause mens stemmene telles.

Ingen av utfordrerne lyktes med å komme seg inn på listen denne gangen og dermed forble listen nøyaktig slik som nominasjonskomitéen hadde foreslått.

Du kan se hele listen over nominerte bystyrekandidater her

Erfaringsmessig blir det ofte noen forandringer på navn og rekkefølge, men ikke i år.

Fornøyd leder

Nominasjonskomiteens leder Kristin Clemet er svært godt fornøyd med listen, som ble vedtatt uten endringer.

– Det har blitt en god, balansert og kompetent liste. Oslo Høyre har nå et meget godt mannskap til den forestående bystyreperioden, sier hun til Oslohoyre.no

[divider_line]

Bli med på laget

Frogner Høyre har mange gode tilbud til aktive medlemmer. Vi arrangerer medlemsmøter, politiske verksteder, kampanjer og har sosiale aktiviteter. I tillegg tilbyr vi i samarbeid med Oslo Høyre skolering og kurs.

Meld deg som interessert i å delta aktivt og få informasjon om alt som skjer i Frogner Høyre

* obligatoriske felter

[divider_line]

Er du ikke medlem i Høyre?

Siste nyheter