12 000 færre i sykehuskø i Oslo

Både køene og ventetiden for behandling ved sykehusene i Oslo har blitt drastisk redusert med Høyre regjering. Her er helseminister Bent Høie på besøk hos Oslo Universitetssykehus. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Både køene og ventetiden for behandling ved sykehusene i Oslo har blitt drastisk redusert med Høyre regjering.

Ved Oslo Universitetssykehus er det nå mer enn 10.000 mennesker færre som står i kø for behandling enn da Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg styrte Norge. I tillegg har gjennomsnittlig ventetid for behandling blitt redusert med 32 dager. Dette er statusen i februar 2017 ifølge tall fra Norsk pasientregister.

– Det er gode nyheter for pasientene at køene og ventetiden ved sykehusene går ned, både i Oslo og på landsbasis. Høyre har i regjering arbeidet målrettet med å redusere ventetiden for sykehusbehandling. Den markante reduksjonen i køer og ventetid viser at hvem som sitter i regjering har direkte betydning for helsetjenestene til innbyggerne i byen vår, sier Mathilde Tybring-Gjedde som er en av Oslo Høyres kandidater til storingsvalget og som til daglig jobber som politisk rådgiver for helseminister Bent Høie.

Køene og ventetiden har også blitt redusert ved Diakonhjemmet og Lovisenberg. Det samme gjelder for Akershus Universitetssykehus som mange i Groruddalen benytter seg av.  Se detaljert statistikk nederst i denne saken.

Dette har Høyre gjort i regjering:

  • Vi har økt bevilgningene til sykehusene slik at flere får behandling, færre står i kø og ventetiden for behandling går ned. I løpet av tre år med Høyre i regjering har antallet pasienter som behandles økt mer enn det gjorde på åtte år under den rødgrønne regjeringen ledet av Arbeiderpartiet.
  • Pasientene har fått større valgfrihet gjennom fritt behandlingsvalg både for sykehus og psykisk helse og rusbehandling.
  • Vi har gjeninnført regelen de rødgrønne fjernet om at rusavhengige og psykisk syke skal prioriteres.
  • Pasientene har mer trygghet gjennom pakkeforløp for kreft, psykisk helse og for rusavhengige

 

Dette vil vi gjøre hvis Høyre fortsetter i regjering etter valget i september:

  • Vi skal fortsette å redusere ventetiden og usikkerheten for dem som trenger behandling.
  • Vi skal innføre pakkeforløp på flere områder som reduserer ventetiden og gir mer forutsigbarhet og trygghet for pasienten.
  • Behandlingstilbudet innen psykisk helse skal bli enda bedre. Det gjelder særlig tilbudet til barn og unge.
  • Vi skal redusere ventetiden ytterligere for rusavhengige som venter på behandling, og sørge for bedre overganger fra endt behandling til oppfølging/ettervern.

 

1. Tallene er fra Pasientregister for henholdsvis september 2013 og februar 2017. Tall for Lovisenberg for februar 2017 er ikke tilgjengelig, så for Lovisenberg er sammenligningsgrunnlaget med september 2013 basert på tall fra januar 2017. Trykk på illustrasjonen for større bilde.

 

Siste nyheter