17 av våre medlemmer er villige til å la seg velge til bystyret

Oslo Høyre har publisert listen over de som er villige til å la seg nominere til bystyret.

Selve listen finner du her? Der er det en nærmere presentasjon av kandiddatene

Kandidater fra Frogner er

 • Andreas Oftedal
 • Anne Rygg
 • Arne Bruusgaard
 • Aslak Aslaksen
 • Beate Auke
 • Bård Standal
 • Camilla Strandskog
 • Dana Æsæl Manouchehri
 • Elisabeth Aurstad Riksen
 • Erik Reed Mohn
 • Hans Jacob Christensen
 • Heidi Larssen
 • Hermann Kopp
 • Julia Sandstø
 • Kristoffer Gustavsen
 • Michael Hopstock
 • Ola Kvisgaard

Urnominasjonen er i gang. Medlemmene har fått en e-post hvor man kan stemme på 10 kandidater

Siste nyheter