Bygg fellesskap i Oslo – ikke parallellsamfunn!

Barn og familie

Bjerke Høyres forslag nr 2 til resolusjon til Oslo Høyres årsmøte 24 og 25 januar 2020

Familien er samfunnets viktigste fellesskap og bør utgjøre den viktigste rammen for barns oppvekst. Private skolefritidsordninger bør drives i tråd med skolens verdigrunnlag og gjeldende rammeplan. Det er viktig at offentlig godkjente fritidstilbud utenfor hjemmet fremmer likestilling, toleranse og respekt. Kjønnsdelte skolefritidsordninger med fast overnatting er ikke i tråd med dette. Opplæringslovutvalget har foreslått å fjerne kommunens plikt til å drive internkontroll med private skolefritidsordninger. Dagens praksis vises at denne plikten må skjerpes, ikke avvikles.

Siste nyheter