2004 – Innkalling til årsmøte i Frogner Høyre

2004 – Årsmøte i Frogner Høyre

[framed_box width=»300px» align=»right»]

Gammel sak

Denne saken er kopiert fra den gamle siden til Frogner Høyre og er ikke lengre aktuell. Vi tar vare på den av historiske grunner.

[/framed_box]

For medlemmer av Frogner Høyre:
Det innkalles med dette til nominasjonsmøte i
Frogner Høyre
Torsdag 9. september kl. 19.00
Sted: Høyre Hus – Store Sal

Dagsorden: 1.Godkjenning av innkallelse og saksliste

2.Valg av møtedirigent

3.Valg av referent

4.Valg av tellekorps

5.Nominasjon til stortingsvalget

6.Suppleringsvalg til bydelsforeningens styre – kampanjeleder

Før nominasjonen vil du få anledning til å høre professor i statsvitenskap; Hanne Marthe Narud

“Hva slags representanter velges til Stortinget? – et historisk perspektiv over fortid, nåtid og fremtid”

Narud’s faglige interesseområder er politisk representasjon, lederskap, folkestyre, delegering av politisk ansvar, nominasjoner og politisk rekruttering. Hun har skrevet en rekke avhandlinger om disse og andre temaer innenfor valgforskning, og har blant annet samarbeidet med kjente valgforskere som Henry Valen.

Hanne Marthe Narud er Cand polit i 1988 ved Universitetet i Oslo, dr. polit. samme sted 1996. Arbeidet i Rådet for humanistisk forskning, NAVF, 1988-1989, NAVFs Utredningsinstitutt, 1989-1991, Institutt for samfunnsforskning 1991-1999, først med rekrutteringsstipend fra NAVF, senere med forskningsprosjekter finansiert blant annet av NAVF, NOS-S og Nordisk Ministerråd. Redaktør av Tidsskrift for samfunnsforskning. Professor medio oktober 2001. Les mer om henne på: http://www.statsvitenskap.uio.no/ansatte/presentasjon/vit/no/hannemn.html

Nominasjonen i Frogner bydel

Det er tradisjon for at bydelsforeningene i Oslo Høyre avholder årsmøter med prøvenominasjon som kan gi innspill til partiets nominasjonskomite. Også denne gang vil Frogner Høyre følge denne tradisjonen. I motsetning til tidligere har imidlertid bydelsforeningens styre valgt også å involvere alle bydelsforeningens medlemmer i prosessen med å lage innstilling til denne prøvenominasjonen.

I begynnelsen av august ble det sendt ut stemmeseddel til alle foreningens betalende medlemmer, hvor man fikk mulighet til å kumulere/stryke de representantene som i dag er valgt – samtidig fikk man mulighet til å sette frem helt nye forslag. Bydelsforeningens styre arbeider i disse dager med en endelig opptelling av urnominasjonen, og resultatet vil bli lagt frem som innstilling på bydelens nominasjonsmøte. Resultatet vil for øvrig bli lagt ut på bydelsforeningens hjemmeside i god tid før 9. september, slik at du har en mulighet til å studere innstillingen før selve møtet.

På nominasjonsmøtet i bydelen kan alle medlemmer fremsette benkeforslag, men styret oppfordrer til at de som foreslås, er forespurt på forehånd.

Fra nominasjonskomiteen i Oslo Høyre har styret fått oversendt følgende liste over personer som pr. 12. august har sagt ja til å stille som kandidater (alfabetisk rekkefølge):

Andersson, Arild Astrup, Nikolai Bjørkum, Petter Blich, Carl Christian Brynn, Rudolph Eriksen, Ine Marie Fiskerstrand, Toril Foss, Per-Kristian Groth, Lars Hansen, André Harboe, Morten Helland, Nordan Kaltenborn, Anne Cecilie Kjendlie, Teddy Kjæstad, Hans R. Larssen, Heidi Lønning, Inge Munir, Samira Nordbø, Stein Rafiq, Afshan Ronæss, Ellen W. Rygg, Anne Haabeth Røsland, Stian Røstad Stang, Fabian Steinsvik, Anne-Turid

Mer informasjon om disse kandidatene finner du på www.oslo.hoyre.no og i kandidatbrosjyren som omdeles på nominasjonsmøtet. Ønsker du denne tidligere så ta direkte kontakt med Oslo Høyre. Følg også med på våre internettsider for nettmøter med kandidatene og en kontinuerlig oppdatert kandidatliste.

OBS! Kun betalende medlemmer har stemmerett ved nominasjonen

Flere saker fra Frogner Høyres gamle nettsider

 

[blog column=»2″ count=»40″ cat=»24″ imageType=»default»]

Siste nyheter