2004 – Presentasjon av Frogner Høyres EU-gruppe

2004 Frogner Høyres EU-gruppe

[framed_box width=»300px» align=»right»]

Gammel sak

Denne saken er kopiert fra den gamle siden til Frogner Høyre og er ikke lengre aktuell. Vi tar vare på den av historiske grunner.

[/framed_box]

Frogner bydelsforening av Oslo Høyre har etablert en arbeidsgruppe som skal fokusere på EU spørsmål, og Høyres visjoner for Europas og EUs utvikling.

I dag har Frogner Høyres EU-gruppe følgende medlemmer:

Leder Rudolph Brynn, nestleder Jørn Lein-Mathisen, Lars Groth, Anne-Turid Steinsvik, Ulf Hordvik, Elisabeth Guthus, Pål Brun, Petter Bjørkum og André Skogland,

EU spørsmålet vil i de nærmeste årene spille en mer og mer sentral rolle i norsk politikk og for oss er det viktig å få frem saklig informasjon om EU, om Norges forhold til EU og hva det betyr fortsatt å stå utenfor den Europeiske Union, uten stemmerett i viktige beslutninger som berører vårt land. Gjennom EØS avtalen tar Norge inn tusener av lover og forordninger uten å kunne påvirke utformingen av disse lovene. På flere og flere områder berører EUs regler vår hverdag – ofte uten at borgerne har kunnskap om hvor reglene som styrer dagliglivet har sitt opphav, eller at landet ingen innflytelse hadde på utformingen av reglene.

Høyre er det eneste politiske partiet i Norge med et klart standpunkt om at Norge må bli medlem i EU. Men EU gruppen vil noe mer enn å argumentere for norsk medlemskap i EU – vi ønsker å presentere noen visjoner for den videre utviklingen av Europa.

– EU har utviklet seg langt siden den andre norske folkeavstemningen for 10 år siden – dette er noe selv nei-siden innrømmer i dag. Norge har ikke kunnet påvirke utviklingen i EU etter at vi sa fra oss selvbestemmelsesretten i 1994 og håpet at de andre nordiske regjeringene ville tale vår sak i Europa (slik som før unionsoppløsningen i 1905!). Dette slo ikke til – de andre nordiske land har sin egen politiske agenda og visjon for sine lands rolle i EU og har i liten grad tatt seg bryet med å tale Norges sak. Norge må selv forsvare sin plass og utvikle vårt lands agenda og visjon for utviklingen av europeisk samarbeid. Da er det viktig å være klar på hvilke mål landet bør sette seg for så vel EUs fremtid som Norges plass i det Europeiske Fellesskap.

Hovedmålet for Frogner Høyres EU gruppe er å gi folk flest tilstrekkelig kunnskap om EU samarbeidet til at man kan foreta et valg på et informert grunnlag. Vi vil fortelle om det som skjer i EU – ikke bare fokusere på norske egeninteresser. Vi vil fokusere på hva EU betyr for den enkeltes dagligliv – ikke bare fokusere på toppolitikk og ”de store overskriftene”. Og vi vil fortelle om vårt partis visjoner for EUs fremtid – ikke bare diskutere spørsmålet om Ja eller Nei.

EUs integrasjonsprosess har to dimensjoner – integrasjon i bredden og i dybden. Integrasjon i bredden betyr at det kommer flere medlemsland. 1. mai 2004 vil 10 nye medlemsland gå inn i EU, som da til sammen vil få 25 medlemsland.

Flere saker fra Frogner Høyres gamle nettsider

 

[blog column=»2″ count=»60″ cat=»24″ imageType=»default»]

Siste nyheter