2004 – resultat av urnominasjon i Frogner krets

Resultat av urnominasjonen i Frogner krets 2004

[framed_box width=»300px» align=»right»]

Gammel sak

Denne saken er kopiert fra den gamle siden til Frogner Høyre og er ikke lengre aktuell. Vi tar vare på den av historiske grunner.

[/framed_box]

I begynnelsen av august ble det sendt ut stemmeseddel til alle foreningens betalende medlemmer, hvor man fikk mulighet til å kumulere/stryke de som i dag er valgt – og mulighet til å sette frem helt nye forslag. Det er kommet inn mange svar og mange forslag. Bydelsforeningens styre har tatt ut de kandidatene av listen som har sagt de ikke ønsker nominasjon.

Det ble et spennende resultat.

Etter dette er de 12 første nominerte gjennom Frogner Høyres urnominasjon:

1) Per Kristian Foss

2) Ine Marie Eriksen

3) Afshan Rafiq

4) Heidi Larssen

5) Inge Lønning

6) Lars Groth

7) Hans Kjæstad

8) Nordan Helland

9) Anne Haabeth Rygg

10) Nikolai Astrup

11) Vidar Helgesen

12) Eirik Villemann Tamber Vinje

Listen ovenfor vil bli fremlagt som innstilling på bydelens nominasjonsmøte. Oslo Høyre har i utgangspunktet bedt om forslag på 10-12 navn til nominasjonsprosessen, og listen er derfor begrenset til 12 navn. Totalt sett kom det inn forslag på mer enn 50 navn .

Listen er ikke behandlet av bydelsforeningens styre, og må kun sees som et resultat av urnominasjonen.

Flere saker fra Frogner Høyres gamle nettsider

 

[blog column=»2″ count=»60″ cat=»24″ imageType=»default»]

Siste nyheter