2004 – Urnominasjon 2004 i Frogner krets

Urnominasjon 2004

[framed_box width=»300px» align=»right»]

Gammel sak

Denne saken er kopiert fra den gamle siden til Frogner Høyre og er ikke lengre aktuell. Vi tar vare på den av historiske grunner.

[/framed_box]

Det nærmer seg stortingsvalg, og nominasjonen av Oslo Høyres kandidater til stortingsvalget 2005 skjer allerede i september/oktober 2004. Frogner Høyre ønsker å lytte til medlemmenes ønsker og har derfor besluttet å gjennomføre en urnominasjon blant medlemmene. Som betalende medlem inviterer vi deg til å delta!

Urnominasjon betyr at du får direkte mulighet til å prioritere kandidatene blant Oslo Høyres sittende representanter og vararepresentanter, og du får mulighet til å foreslå nye kandidater. Styret i Frogner Høyre vil legge frem resultatet av urnominasjonen som innstilling til nominasjonsmøtet i bydelsforeningen, som finner sted 9. september. Bydelsforeningenes nominasjon danner grunnlag for Oslo Høyres endelige nominasjon, som er fastsatt til 18. oktober 2004.

Å delta i urnominasjonen er svært enkelt. Alle medlemmer i Frogner Høyre har mottatt en stemmeseddel i posten. På stemmeseddelen kan man kumulere og stryke eksisterende stortingsrepresentanter og vararepresentanter. I tillegg kan man foreslå inntil 5 nye navn som du mener bør være blant Oslo Høyres stortingskandidater. Nye kandidater du foreslår, vil bli forespurt av Frogner Høyre om de ønsker være kandidater.

Vi håper du vil bruke denne muligheten til å legge premisser for hvem som skal representere Oslo på Stortinget fra 2005. Din stemme i urnominasjonen vil påvirke Høyres videre nominasjonsarbeid!

Husk at fristen for å sende inn stemmeseddelen er 20. August!

[blog column=»2″ count=»60″ cat=»24″ imageType=»default»]

Siste nyheter