2008 – Anne-Turid Steinsvik flytter

2008 – Anne-Turid Steinsvik flytter

På sakskartet i BU-møtet 16. desember var  det vemod knyttet til sak 322/08 – søknad fra Anne-Turid Steinsvik om fritak fra vervet som BU-medlem.

Tekst: Hans M. Borge

[framed_box width=»300px» align=»right»]

Gammel sak

Denne saken er kopiert fra den gamle siden til Frogner Høyre og er ikke lengre aktuell. Vi tar vare på den av historiske grunner.

[/framed_box]

På sakskartet i BU-møtet 16. desember var det vemod knyttet til sak 322/08 – søknad fra Anne-Turid Steinsvik om fritak fra vervet som BU-medlem. Årsaken er at hun flytter til Jessheim. Vekk fra trikken i Skovveien, beboerparkering og manglende dekning for 90+.

Vi som sitter igjen synes selvsagt at det er veldig vemodig – men vi forstår at Anne-Turid også vil se en livet utenfor «ring 2». BU-leder Bjarne Ødegaard holdt en kort tale hvor han berømmet Anne-Turids arbeid for Frogner, hennes ryddighet og at hun er til å stole på – ikke minst i politiske saker.

Anne-Turid har etter sigende uttalt at hun ikke har til hensikt å engasjere seg politisk på sitt nye hjemsted. BU-lederen utrykte her en sterk tvil om hun kommer til å holde ord på dette punktet 🙂

Vi takker Anne-Turid for den flotte innsatsen i Frognerpolitikken. – Kan vi håpe på et come-back?

Flere saker fra Frogner Høyres gamle nettsider

 

[blog column=»2″ count=»120″ cat=»24″ imageType=»default»]

 

Siste nyheter