2008 – Dette skjedde på Årsmøtet 2008

2008 – Dette skjedde på Årsmøtet 2008

[framed_box width=»300px» align=»right»]

Gammel sak

Denne saken er kopiert fra den gamle siden til Frogner Høyre og er ikke lengre aktuell. Vi tar vare på den av historiske grunner.

[/framed_box]

Les Hans M. Borge sitt referat fra Årsmøtet!

Frogner Høyre holdt i kjent stil en høy profil på sitt årsmøte.

Henrik Syse innledet om «Globaliseringen, markedet og den nordiske modellen».  Han minnet oss alle om at mennesket er det viktigste for oss som konservative politikere.  Det kan være riktigere å foreta forandringer med ”barnespade og bøtte” – istedenfor bulldoser – for ikke å miste mennesket av syne. Og han minnet om at den finansielle krisen mye dreier seg om at de som eier resursene ikke har de samme målene som de som forvalter dem – på vegne av andre. Den etterfølgende debatt viste klart at forsamlingen delte hans grunnsyn – neppe overraskende.

Så gikk vi over til selve årsmøtet. Man godkjente innkallingen og dagsorden. Så kom første spenningsmoment – møteleder!  Formannen i Bygdøy – senere omdøpt til Aidensfield  – Høyre – foreslo Ellen Christiansen som møteleder. Det var ingen som våget å stille opp til en kampvotering – så hun ble valgt med akklamasjon. Som referent ble valgt Bård Standahl og med tellekorpset Carl-Henrik Bastiansen, Ulf Hordvik og Elinor Holter var årsmøtet i solide hender.

Årsberetningen var utsendt og ble tatt til etterretning  – likeså regnskapet. Det er gjort opp med overskudd – greit å ha noe i reserve for en valgkamp alle vet blir hard.

Så fulgte nominasjonsprosessen. Og denne gangen gjelder det innspill til nominasjonen for Stortingsvalget. Under den generelle debatten pekte flere talere på at man måtte velge politikere som ville prioritere Oslos interesser – ikke bare være rikspolitikere.  Det ble således en omrokering av navnene på den opprinnelige listen som var basert på urnominasjonen.

Et utvalg ledet av Torbjørn Furulund har arbeidet med kretsstrukturen. Er det rasjonelt med 5 kretser? Utvalget hadde delt seg i 2 alternativer:

1.       Redusere til 3 kretser – Frogner – Majorstua – Bygdøy (flertallet)

2.       Nedlegge kretsene og isteden satse på oppgaveorienterte utvalg

Dessuten ble det foreslått å beholde den strukturen vi har i dag – med 5 kretser.  Etter en engasjert debatt fikk utvalgets flertallsinnstilling – 3 kretser et klart flertall.

Denne strukturen vil så gjelde fra neste årsmøte(2009).

Etter å ha valgt Ola Kvisgaard og Ulf Hordvik til valgkomité gikk man hver til sitt – noen valgte å støtte byens uteliv i disse trange tider.

[divider_line]

Flere saker fra Frogner Høyres gamle nettsider

 

[blog column=»2″ count=»80″ cat=»24″ imageType=»default»]

Siste nyheter