22 av Oslo Høyres sittende representanter og vararepresentanter har sagt ja!

Oslo Høyres nominasjonskomite har forespurt sittende representanter og vararepresentanter i Høyres bystyregruppe i Oslo. 22 av disse ønsker å stille seg til disposisjon for nominasjonskomiteen også for neste periode.

Nå er det opp til partimedlemmene, gjennom å sende inn forslag, ved uravstemning og prøvenominasjoner i bydelene og sideforeningene, å gi råd.

Leder av nominasjonskomiteen, Kristin Clemet, er veldig glad for at så mange ønsker å stille seg til disposisjon for en ny periode.

  • Vi har allerede fått inn mange spennende forslag på nye kandidater. Fristen for å sende inn forslag går ut 7. juni, og komiteen ser frem til enda flere gode forslag. 

Forslag på kandidater sendes på epost til: [email protected]

I august starter den rådgivende uravstemningen blant Oslo Høyres betalende medlemmer. Samtidig vil bydelsforeningene og sideforeningene gjennomføre prøvenominasjoner.

Oslo Høyre vil i år forhåndsnominere ordfører- og byrådslederkandidat på Oslo Høyres representantskapsmøte mandag 26. september. Resten av listen nomineres på Oslo Høyres representantskapsmøte (nominasjonsmøte) 5. desember 2022 på Høyres Hus.

Informasjon om nominasjonsprosessen, komiteens sammensetning og om våre bydelsforeninger finner du på våre nettsider: www.oslohoyre.no

Disse har takket ja:

 

Yassine Arakia

Bjørgulv Vinje Borgundvaag

Talat Mehmood Butt

Håkon Andreas Flydal

Elin Horn Galtung

Tove Gjersrud

Haakon Gløersen

Kristoffer Severin Selmer Gustavsen

Per Trygve Hoff

Grete Horntvedt

Oscar Christopher Husebye

Mehmet Kaan Inan

Hermann Kopp

James Stove Lorentzen

Silje Lutro

Hassan Nawaz

Anita Leirvik North

Anne Haabeth Rygg

Thea Kristine Schjerven

Sverre Knutsønn Seeberg

Eirik Lae Solberg

Bård Næss Standal

Foto: CF-Wesenberg /kolonihaven.no

Siste nyheter