Bygg folkebadet på Økern

Bjerke Høyres forslag nr 3 til resolusjon til Oslo Høyres årsmøte 24 og 25 januar 2020

Bydelspolitikerne har to ganger[1], med tverrpolitisk enighet, presisert at rekkefølgebestemmelsene som sikrer Groruddalens innbyggere et svømmeanlegg på Økern må videreføres i ny detaljregulering av nye Økern senter. Dette har også fått sterk støtte fra beboere i nærområdet.

Samtidig stengte byrådet Tøyenbadet før en midlertidig svømmehall på Økern er på plass – i strid med egne løfter[2][3] Da byrådet også skrotet bademeldingens planer, som de selv hadde utarbeidet,[4] og nedskalerte Tøyenbadet, var et nytt folkebad på Økern en av begrunnelsene.[5] Nå er det uklart om byrådet også vil bryte løftet om et nytt svømmeanlegg på Økern, og dermed svikte innbyggerne i Oslo og Groruddalen, som trenger bedre tilgang til svømmeanlegg.

Et nytt folkebad er viktig for alle. Svømming er en skånsom treningsform som trener hele kroppen og egner seg for alle aldersgrupper. Den er viktig for innbyggere som trenger vanntrening for rehabilitering og fysioterapi, har en viktig folkehelseeffekt som effektiv trening mot overvekt, og er også positiv for psykisk helse. Vi vet at både barn og innvandrere har for dårlige svømmeferdigheter, ikke alle kulturer er vant til leking i vann, og ikke alle foreldre har kunnskap og forståelse for hvor viktig det er å kunne svømme og hvor viktig vannlek er for barn.[6]

Byrådet fikk for snart to år siden fikk en klar anbefaling fra Kommunerevisjonen om å øke omfanget av svømmeopplæringen. Kommunerevisjonen avdekket at mange Oslo-elever ikke får svømmeopplæringen de trenger, selv om Utdanningsetaten har relevant styringsinformasjon om resultater for kommunens mål om svømmedyktighet. 15 prosent av Oslo-elevene kunne ikke svømme etter 4. trinn, fire av ti kunne ikke svømme 200 meter, likevel gav flertallet av skolene heller ikke svømmeopplæring i løpet av 5.-7. trinn selv om 7. trinn har egne kompetansemål.[7]

Bassengkapasiteten, ble pekt på av skolelederne, som en viktig årsak til at Oslo-barn ikke får svømmeopplæringen de trenger. Med seks folkebad må nå mer enn 115 000 Oslo-innbyggere dele på hver svømmehall[8].

Oslo Høyre krever

  • at rekkefølgebestemmelsene på Økern beholdes slik at nytt folkebad med 50-meters-basseng blir bygget.
  • at alle grunnskoleelever i Oslo får svømmeopplæring etter kompetansemålene i læreplanen
  • at Oslos bademelding følges opp nå
  • høyere svømmehalldekning i Oslo

[1] Bjerke bydelsutvalg sak 74/2019 og sak 155/2019

[2] aftenposten.no/osloby/i/g74b4L/byraadet-lovet-at-erstatningsbad-skulle-staa-klart-til-rivingen-av-toeyenbadet-slik-blir-det-ikke

[3] dagsavisen.no/oslo/toyenbadet-flyttes-til-stalbadekar-inne-i-plasthall-pa-okern-1.1245188

[4] nrk.no/ostlandssendingen/vil-bygge-fire-nye-svommehaller-1.11754756

[5] nrk.no/ostlandssendingen/bygger-mindre-toyenbad-enn-planlagt-1.13156386

[6] vg.no/nyheter/innenriks/i/lAenpo/daarlige-svoemmeferdigheter-blant-barn-millioner-til-svoemmeopplaering-staar-ubrukt

[7] oslo.kommune.no/getfile.php/13274820/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Budsjett%2C%20regnskap%20og%20rapportering/Rapporter%20fra%20Kommunerevisjonen/Rapporter%20fra%20Kommunerevisjonen%202018/01-2018%20Sv%C3%B8mmeoppl%C3%A6ringen%20i%20barneskolen.pdf

[8] Iflg. SSB har Oslo 690.335 innbyggere per 3. kvartal 2019. Med Tøyenbadet stengt uten noe erstatningsbad har Oslo 6 kommunale bad frem til 2023. (Badene på Lambertseter og Sogn drives av idretten og er bare åpne for publikum korte tidsrom hver uke.)

Siste nyheter