Mudassar Kapur – De beste historiene ligger foran oss

Det var Mudassar Kapurs optimistiske budskap under Frogner Høyres medlemsmøte om flyktninger og integrering. Han var optimistisk på at vi skulle klare dette på en skikkelig måte.

Men situasjonen og utfordringen nå er allikevel helt annerledes enn på 70-tallet når for eksempel pakistanerne kom til Norge. Det er ca 40.000 norsk-Pakistanere i Norge – bare i fjor kom det 40.000 flyktninger hit. Med 60 millioner mennesker på flukt i verden er det viktig at Europa og det internasjonale samfunnet kommer sammen om nye løsninger. Europa kan ikke håndtere dagens flyktningstrøm.

Bedre måter å integrere på

Han mener store mottak som på Råde (gamle SMART.Club/COOP) er fornuftig som første stopp. Da kan de innledende

intervjuer og kartlegging gjøres effektivt. Men deretter bør flyktningene i mindre mottak og skille de som sannsynligvis får bli fra de som sannsynligvis skal ut.

Mudassar mener at integreringen av flyktninger må gjøres bedre – og han skisserte 3 punkter:

  • Integreringen må starte allerede i mottaket. Helst med yrkesrettet norsk-opplæring. I dag sitter de ofte mange år i mottak og mer eller mindre stirrer i veggen. Denne tiden må benyttes til norskopplæring og andre tiltak. For de som med all sannsynlighet får opphold. Derfor må vi skille de som sannsynligvis får opphold fra da som ikke forventes å få opphold i forskjellige mottak.
  • Ny bosetningsmodell i kommunene – ikke basert på tvang. Kommunene må få langsiktige planer 3-5 år – mot 1 år nå. Da kan kommunene planlegge langsiktig med boliger, skole, helsevesen etc.
  • Bedre introkurs. I dag går bare 4 av 10 ut i jobb eller utdanning. Og flere av de som starter i jobb eller utdanning faller ut etter hvert. Derfor må det gjøres mere fleksibelt – tilpasset den enkelte kommune og enkelte asylsøker. Det er stor forskjell mellom en med en mastergrad og en som er analfabet – men kanskje en dyktig håndverker. Og de må komme raskere i kontakt med livet utenfor mottaket. Og man må i større grad bruke ordningen med midlertidig arbeidstillatelse. Å arbeide er en viktig det av integreringen.

Mudassar har også tidligere skissert disse løsningene. http://www.dagbladet.no/2015/12/09/nyheter/innenriks/politikk/samfunn/integrering/42258820/

Vi må stille krav til flyktningene

Mudassar var tydelig på at man må stille krav til flyktningene. De må være villige til å tilpasse seg det norske samfunnet.

Idrett og frivillig arbeide er ofte nytt for flyktninger. Det er en del av «det norske». Han var åpen om at minoritets-miljøene stadig har utfordringer her. Men han ser en gledelig utvikling – jentene er på vei inn i idrett – og guttene er på vei til høyere utdanning.

For de som vil ha mere eksakte tall har SSB laget en oversikt over 2015.

 

Siste nyheter