550 millioner satt av til IT-satsing

Oslo rådhus

I budsjettforslaget for Oslo kommune satser finansbyråd Eirik Lae Solberg sterkt på nye IT-løsninger.

– Vi har en plan for utvikling av de digitale tjenestene i Oslo kommune. Med denne satsingen er vi sikret at det finansieres raskt og i tråd med ambisjoner, sier Solberg.

Gode ideer skal prioriteres
Til sammen er  det satt av 550 millioner kroner til utviklingen av de digitale tjenestene. I et intervju med Finansavisen i dag forklarer byråden hvordan pengene skal brukes.

– Av de 550 millionene skal 123 settes av til innovative løsninger. Gode ideer som gir bedre tjenester til mange innbyggere og med effektiviseringsgevinst skal prioriteres. Anbudene her vil være beskrivelser av hva vi vil løst uten detaljerte spesifikasjoner, og så får de beste løsningene vinne anbudene, sier Solberg.

Digital kommunikasjon
I løpet av de neste fire årene er et av målene å få automatisert byggesaksbehandling, samt at hovedformen for kommunikasjon mellom kommunen og den enkelte innbygger skal foregå digitalt.

– Det viktigste tiltaket for de neste fire årene er å bygge en Min Side-løsning for hver innbygger der digitale tjenester finnes, der man har oversikt over korrespondanse og status for saker og søknader, forklarer finansbyråden.

Finansavisen 29. september 2014
Faksimile fra Finansavisen 29. september 2014

Siste nyheter