65 sterke navn på Oslo Høyres liste

Oslo rådhus. Foto: www.colourbox.com

Oslo Høyres nominasjonskomité har kommet frem til hvilke 65 personer som anbefales som kandidater ved kommunevalget 2015. Forslaget skal behandles på Oslo Høyres nominasjonsmøte 9. februar.

Ordførerkandidat Fabian Stang og byrådslederkandidat Stian Berger Røsland ble nominert i et eget nominasjonsmøte allerede 1. september ifjor, etter at alle medlemmer var rådspurt.

Deretter ble alle Oslo Høyres medlemmer forespurt om å foreslå kandidater til resten av listen. Rekkefølgen fra denne avstemningen legges til grunn for hele listen med kandidater uten stemmetillegg.

Erfarne politikere og nye talenter
Blant de 10 som er foreslått med stemmetillegg, er det både funnet plass til de fremste og mest erfarne kandidatene som medlemmene ønsket en høy plassering for, men også nye talenter. Oslo Unge Høyres ungdomskandidat og to kandidater med minoritetsbakgrunn er også blant de 10.

– Nominasjonskomiteen har denne gang valgt å følge den prioritering medlemmene har gått inn for, på de «ukumulerte» plassene. Oslo Høyre har nå gjennomført rådgivende uravstemninger på personvalg seks ganger. Denne gangen følges dette også opp prinsipielt, i det rådet nominasjonskomiteen gir til nominasjonsmøtet. Det har vært et selvstendig poeng for komiteen å bidra til en enda mer åpen nominasjonsprosess og å gi medlemmene større innflytelse, sier komiteens leder Kristin Clemet.

Samtidig har komiteen gjort noen få endringer i listen som fremkom etter den rådgivende uravstemningen. Dette har komiteen gjort for å kunne løfte frem noen av partiets nye talenter. Gjennom møter med kandidatene, oppdrag til kandidatene om å levere politiske tekster til nominasjonskomiteen og en egen «speed-dating» har komiteen denne gang forsøkt noen nye metoder for å få frem gode talenter.

– Vi mener å ha lyktes med dette. Mange kandidater og medlemmer av nominasjonskomiteen trakk frem «speed-datingen» som spesielt vellykket, fremholder Clemet.

En helhetlig liste
Nominasjonskomiteens innstilling er basert på medlemmenes råd, men er også balansert når det gjelder kjønn, alder og geografi, slik at Oslo Høyre stiller med en helhetlig liste, som vi anser som den beste listen for Oslo og for bystyrets sammensetning i perioden 2015-19. Vi anbefaler at representantskapet velger disse 65 kandidatene i nominasjonsmøtet 9. februar.

Ett av komiteens medlemmer (Anne Haabeth Rygg) har tatt dissens på plass nummer 10.

Medlemmer av nominasjonskomiteen som har familiære eller andre nære forhold til noen av kandidatene, har ikke deltatt i diskusjonen om disse.

Nominasjonskomiteens innstilling:

 1. Fabian Stang, Frogner
 2. Stian Berger Røsland, Vestre Aker
 3. Jenny Clemet von Tetzschner, St.Hanshaugen
 4. Annelise Høegh, Frogner
 5. Bård Folke Fredriksen, Nordre Aker
 6. Saida Begum, Grünerløkka
 7. Pia Farstad von Hall, Nordstrand
 8. Eirik Lae Solberg, St.Hanshaugen
 9. Øystein Sundelin, St.Hanshaugen
 10. Yassine Arakia, Alna
  Dissens: Anne H. Rygg som går inn for Maren Malthe-Sørenssen
 11. Øystein Eriksen Søreide, Gamle Oslo
 12. Ola Kvisgaard, Frogner
 13. Grete Horntvedt, Alna
 14. Mathilde Tybring-Gjedde, Vestre Aker
 15. Elin Horn Galtung, Vestre Aker
 16. Geir Kvarme, Frogner
 17. James Stove Lorentzen, Vestre Aker
 18. Morten Steenstrup, Nordstrand
 19. Aksel Fridstrøm, Ullern
 20. Hermann Smith-Sivertsen, Ullern
 21. Per-Trygve Hoff, Vestre Aker
 22. Carl-Henrik Bastiansen, Frogner
 23. Kristoffer Gustavsen, Frogner
 24. Gulsum Koc, Stovner
 25. Maren Malthe-Sørenssen, Vestre Aker
 26. Maria K. Göthner, Sagene
 27. Carl Oscar Pedersen, Ullern
 28. Jon Ole Whist, St.Hanshaugen
 29. Hermann Kopp, Frogner
 30. Ståle Hagen, Søndre Nordstrand
 31. Konrad Janusz Værnes, Alna
 32. Ewa Gawecka, Vestre Aker
 33. Hege Astrup Sannum, Nordstrand
 34. Kjell Omdal Erichsen, Sagene
 35. Aga Sadlowska, Gamle Oslo
 36. Morten Bakke, Grünerløkka
 37. Helle Tjaberg, Nordre Aker
 38. Thordis Widvey Haugen, St.Hanshaugen
 39. Thea Kristine Schjerven, Nordstrand
 40. Nicolai Øyen Langfeldt, Nordstrand
 41. Aslak Aslaksen, Frogner
 42. Lars Madsen, Vestre Aker
 43. Heidi Fuglesang, Frogner
 44. Irma Iversen, St.Hanshaugen
 45. John Peter Tollefsen, Vestre Aker
 46. Tony Tiller, Stovner
 47. Anita Sundal Skjøstad, Nordstrand
 48. Knut Falchenberg, Nordstrand
 49. Silje Lutro, Alna
 50. Kristin Vik, Nordre Aker
 51. Kate Hege Nielsen, Nordstrand
 52. Øivind A. Tandberg, Nordre Aker
 53. Trine Nicolaisen Dahl, Vestre Aker
 54. Henning Stene, Nordre Aker
 55. Aleksandra Witczak Haugstad, Østensjø
 56. Mats Kirkebirkeland, Sagene
 57. Tina Alvær, Sagene
 58. Talat Mehmood Butt, Søndre Nordstrand
 59. Peter Sollie, Grorud
 60. Kristin Langeland, St.Hanshaugen
 61. Claes Arvidsson, Frogner
 62. Mari Berdal Djupvik, Grünerløkka
 63. Jawad Azadmehr, Gamle Oslo
 64. Kenneth B. Eriksen, Bjerke
 65. Karmjit Grewal, Bjerke

Siste nyheter