70 er det nye 60

VGs forside 13. november om friskere og mer aktive eldre er gledelig nytt. Det er på tide at medieomtalen av personer over 67 år beveger seg bort fra å stort sett omhandle omsorg og sykehjemsplasser. Man kan nærmest si at 70 er det nye 60.

VGs sak gir samtidig en god mulighet til å koble en positiv utvikling i nåtiden til noe som vil være vesentlig for fremtiden. Jeg tenker naturligvis på eldre som arbeidstakere og verdien av å stå i jobb lengst mulig.

Et av VGs tolv råd til «unge gamle» lyder «jobb litt på si». Her vil jeg faktisk ta litt kraftigere i: «Jobb så lenge du kan og forvent at andre anser det naturlig!». De eldre trenger å høre at det er behov for dem og de fortjener å slippe spørsmålet «skal ikke du gå av snart?». En friskere eldregenerasjon kan bidra mer og lenger.

Etter «hvetebrødsdagene»
Selvfølgelig skal man få lov til å nyte sine eldre dager og sin fullt fortjente pensjon. Men vi vet også at flere pensjonister opplever «The honeymoon effect» – den første tiden som pensjonist er fin og avslappende, så begynner man å kjede seg. Ta det ikke for gitt at et liv uten jobben bare er behagelig. Det er som kjent bare to bokstaver som skiller fredelig fra kjedelig.

Arbeid er nøkkelen til fremtidens velferd. Det er ikke bare økonomi som gjør dette viktig. Den individuelle verdien det er å ha en jobb gir både positive fysiske og psykiske helseeffekter. Arbeid er en sunn kilde til verdighet, selvstendighet og fellesskap.

Eldres bidrag er vesentlig både for arbeidslivet og for generasjonsregnskapet. Kanskje er det unødvendig å minne om dette? Hos NRK 6. november kunne man lese om at «rekordmange vil jobbe til de er minst 70 år.». De som har sett inn i glasskulen om Norges fremtid vet at dette er gode nyheter. Velferdsstatens bærekraft er ikke selvsagt. Det er et tema som burde være lenger fremme i den politiske debatten. Dessverre er det ikke ofte at fremtidens bekymringer evner å kapre oppmerksomheten fra samtidige utfordringer.

Astrid Nøklebye Heiberg
Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Astrid Nøklebye Heiberg. Foto: Bjørn Stuedal

Står ikke på de eldre
Det er vår evne til å bruke ressursene som bestemmer hvordan velferden vil utvikle seg. Hvordan er vår evne og vår holdning til å bruke ressursen arbeidsføre mennesker på over 65 utgjør? Det er ikke de eldre det står på. Andelen 70-åringer i arbeid økte fra én av syv i 2005 til én av fem i 2012. I 2005 var 31 prosent av alle over 60 år i arbeid. I 2012 hadde andelen økt til 38 prosent. Eldre ønsker å jobbe lenger. Det er et gode, og arbeidslivet burde ta dem imot. Vi vet at eldre holder seg friske lenger, at det ikke er automatikk i at man trenger assistanse når man fyller 75 og at teknologiske nyvinninger muliggjør økt selvstendighet i alderdommen.

Men bildet er ikke rosenrødt. Det trengs fortsatt en holdningsendring i samfunnet. Vi er mange som har hørt historier om eldre som blir diskriminert på grunn av fødselsår. Det er heller ikke mangel på slike historier i media. Én kvinne gikk til sak mot arbeidsgiver for å kunne fortsette å jobbe. Bedriften hun jobbet i hadde bedriftsintern aldersgrense på 67. Hun vant i tingretten, men tapte i lagmannsretten og høyesterett. Vi vil et samfunn der eldre ikke må krangle for å få bidra.

Oppfordringer er samtidig sjelden nok, og skal eldre få mulighet til å forfølge sin arbeidslyst er det behov for endringer i arbeidsmiljøloven. Derfor har regjeringen hatt de generelle aldersgrensene i arbeidslivet til høring, hvor man blant annet har foreslått å heve aldersgrensene og begrense eller fjerne bedriftsinterne aldersgrenser. Paradokset fra pensjonsreformen om at man kan tjene pensjonspoeng til fylte 75, men sies opp bare på grunn av alder når man er 70, må gjennomgås på nytt.

Dobbel triumf
Det er flere indikatorer på at holdningene til eldre i arbeidslivet er blitt mer positiv. 63 prosent av ledere i norsk arbeidsliv sa til Norsk seniorpolitisk barometer i 2013 at de vil like «meget godt» eller «ganske godt» å ansette eldre arbeidstagere. I 2003 var det bare 48 prosent som sa dette.

Et arbeidsliv med plass til flere eldre er en dobbeltseier. En seier til hver enkelt som ønsker å fortsette i jobben sin, og en seier for velferdens bærekraft.

Eldre vil fortsette å etterspørre arbeid. 70 kan bli det nye 60. Til det trenger vi en kombinasjon av gode holdninger og politisk vilje.

Denne kronikken sto på trykk i VG lørdag 22. november.

Siste nyheter