Aktivitetssoner i Marka er bra for alle

Aktivitetssoner i Marka er bra for alle

Jens Jørgen Lie. 1. kandidat og BU-lederkandidat Frogner Høyre

Toppbilde: Fredrik Lingvall

Byrådet og bystyreflertallet i Oslo lanserer aktivitetssoner i Marka.

Dette er et glimrende tiltak for å øke tilgjengeligheten for enda flere til å bruke Marka. En aktivitetssone vil være en tilrettelegging slik at funksjonshemmede i rullestol eller synshemmede samt foreldre med barnevogner lettere kan bruke Marka og den fantastiske naturen vi har rundt Oslo.

Marka tilgjengelig for alle

For noen år siden ble Sognsvann og den innerste turstien rundt vannet gjort tilgjengelig for enda flere mennesker, gjennom tilrettelegging for enklere tilgang for mennesker som trenger dette.
Det finnes ikke et argument som kan forklare hvorfor dette har vært negativt. På samme måte finnes det ikke begrunnelser for å nekte mennesker med f.eks funksjonshemminger å bruke marka mer aktivt etter enkle tilpasninger i markas randsone.

Inkluderende samfunn

Ønsker man et inkluderende samfunn som bidrar til at flere skal få muligheten til å nyte Oslomarka og naturen og ikke begrense det til kun funksjonsfriske mennesker, så er det Høyre som tar dette hensynet. Arbeiderpartiet har i løpet av behandlingen i bystyrets organer snudd og blitt et ekskluderingsparti. Det er ikke bra.

Høyre ønsker alle med rullestol, skrale ben, dårlig eller ingen syn og andre spesielle utfordringer fortjente markaopplevelser tilpasset deres behov.

Raserer ikke marka

Dette raserer på ingen måte Marka. Det beriker Marka og kanskje aller mest beriker det livet til mennesker som trenger det mest.

Siste nyheter