Alle kan komme med innspill!

Drømmer du om flyvende biler eller en jungel rundt slottet? Akkurat det kan vi, kanskje, ikke hjelpe deg med, MEN, vi vil gjerne høre hva du ønsker Oslo Høyre kan bidra med i Oslo! Det er når vi slår hodene sammen og kommer opp med de beste ideene for Oslo at vi kan skape verdens beste by når Høyre inntar byrådet om halvannet år.

Hva gjør egentlig en programkomité?

Kort og enkelt så skal programkomiteen bestemme hva Oslo Høyre skal kjempe for, utvikle og skape i Oslo de neste årene. Det er jo faktisk veldig spennende og viktig arbeid. Etter masse arbeid og samtaler med Oslos innbyggere ender man opp med et –partiprogram-.

Men, før dette sitter det 7 utvalg som jobber med hvert sitt fagfelt innen alt fra miljø og kollektivtrafikk til boligutvikling, næringsliv, helse og alt annet du kan tenke deg. Programkomiteen ser først på arbeidet til disse 7 utvalgene før de setter sammen et forslag til partiprogrammet. Deretter sendes dette til utkastet av partiprogrammet til Representantskapet som skal votere over forslaget. Ja, det er en lang prosess, men det må til!

-Vi må lage et program som fanger opp utfordringer byens innbyggere kjenner seg igjen i, sier medlem i programkomiteen og leder for Oslo Unge Høyre, Emma Erlandsen.

 -Det viktigste som må komme fram er en klar oversikt over Høyres meninger, forslag og kampsaker forteller leder for programkomiteen Merete Agerbak-Jensen.

Hun mener den viktigste oppgaven er å sette i gang gode politiske verksteder både sentralt og lokalt, og så til slutt sy sammen et offensivt programutkast basert på underutvalgenes forslag og de innspillene som kommer fra alle organisasjonsledd i høringsprosessen.

-Alle utvalgene er også representert i den sentrale programkomiteen, og vi har store forventninger til hva de kommer til å levere.

Hvordan er det å være med i programkomiteen? 

-Det er veldig moro å være med i programkomiteen. Men det er også et stort ansvar som vi tar på alvor, fordi politikken er det aller viktigste i Oslo Høyres kamp for å vinne byrådsmakt i Oslo.

Emma synes også det er veldig spennende. -Man får god innsikt i hva som er Oslos utfordringer og hvor mange ulike løsninger og visjoner det er mulig å gå for. Hun forteller også at det å samle innspill og lytte til de som bor ute i bydelene i Oslo vil være utrolig viktig for arbeidet deres med programmet.

Hvem kan komme med innspill?

Alle har mulighet til å komme med innspill til programkomiteen, enten de er medlemmer i partiet eller ikke. På denne siden kan både privatpersoner, foreninger, næringsliv og alle andre sende oss forslag. Underutvalgene er nå i en innspills- og innsiktsfase hvor de inviterer eksterne inn for å få gode ideer, og kjenne på pulsen hva de som jobber og bor i byen vår er opptatt av.

Aktive partimedlemmer vil få mulighet til å uttale seg til programforslaget i to runder, både til underutvalgenes forslag som sendes ut tidlig i april og til det endelige programforslaget som skal være er ferdig 20. september. Alle bydelsforeninger og sideorganisasjoner er med i disse høringsprosessene. I tillegg er det allerede nå ca. 80 mennesker som jobber aktivt med programmet gjennom underutvalg og i den sentrale programkomiteen.

19. november 2022 skal representantskapet i Oslo Høyre vedta det endelige kommunevalgprogrammet for perioden 2023-2027.

– Vi håper at veldig mange benytter seg av sin demokratiske mulighet til å påvirke hvilke politiske saker Oslo Høyre skal gå til valg på i 2023.

Frist for å sende inn forslag og innspill er 6. juni.

Siste nyheter