Vi kan ikke alltid «vente og se»

Hadde Høyre lyttet til Arbeiderpartiet, ville fraværet i videregående skole fortsatt vært altfor høyt.  

Under den rødgrønne regjeringen ble skolene i 2009 fratatt muligheten til å sette en grense for høyt fravær. Resultatet var økt fravær og skulking, og et dårligere læringsmiljø for elevene.

I fjor gjeninnførte regjeringen en fraværsgrense på maksimalt 10 prosent udokumentert fravær.

Allerede har det gitt gode resultater: På landsbasis har fraværet fra 2016 til 2017 gått ned med 40 prosent. I Oslo har fraværet gått ned med hele 57 prosent.

Arbeiderpartiets skepsis

Arbeiderpartiet har hele tiden vært skeptisk til regjeringens fraværsgrense. Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl ba kunnskapsministeren om å utsette innføringen av fraværsgrensen.

Nå viser fraværsstatistikken at Høyres politikk har fungert etter hensikten. Dersom Arbeiderpartiet hadde fått viljen sin, ville fraværet i Oslos videregående skoler fortsatt ha vært altfor høyt.

Fraværsgrensen har vært et viktig verktøy for å bekjempe udokumentert fravær og skulk, og stiller krav til at elevene faktisk møter opp. Selv ikke verdens beste lærer kan undervise en elev som ikke er på skolen.

Flere tiltak

I stedet for en vente-og-se-holdning vil Høyre beholde en nasjonal fraværsgrense i den videregående skolen, samtidig som vi vil fortsette systematisk utprøving av tiltak for å få frafallet ned, som for eksempel tettere oppfølging av elever som står i fare for å droppe ut av skolen.

I tillegg vil vi ha flere alternative opplæringsarenaer hvor ungdom som sliter med motivasjonen får jobbe praktisk og variert som en del av skoledagen.

Alt dette gjør vi for å nå målet om at minst ni av ti elever som begynner i videregående opplæring skal fullføre og bestå.

Da trenger lærerne gode verktøy og en regjering som tar skole- og utdanningspolitikken på alvor.

Fakta om fraværsgrensen
  • Ble innført i videregående skole fra skoleåret 2016-2017. Elever kan ikke ha mer fravær enn 10 prosent i ett fag, for å få karakter i faget. I spesielle tilfeller kan rektor bruke skjønn når det gjelder fravær opp til 15 prosent.
  •  Det gjelder udokumentert fravær, ikke fravær som skyldes dokumentert sykdom, organisasjonsarbeid, politiske verv, osv.

Nyheter -

Siste nyheter