Alternativt budsjett i Oslo

Høyre, Venstre og KrF fremmet i dag en felles alternativ tilleggsinnstilling til Oslos budsjett i finanskomiteen i Oslo bystyre.

En smartere og grønnere by
I tilleggsinnstillingen prioriterer Høyre, Venstre og KrF miljø og skole. Partiene er enige om at Oslo skal være en internasjonalt ledende miljøby og gå foran i arbeidet med å kutte klimagassutslipp og forurensning.

«I vår alternative tilleggsinnstilling fullkompenserer vi Ruter for økt moms på kollektivtrafikk. I tillegg legger vi inn et økt tilskudd på fire millioner, i tråd med byrådet Røslands opprinnelige tilleggsinnstilling. Dette gjør at vi styrker kollektivbudsjettet med 19 millioner mer enn det røde byrådet gjør,» sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Osloskolen skal legge til rette for best mulig tilpasset opplæring for alle elever. Sammen med Venstre og KrF styrker Høyre også grunnskolen med 53 millioner kroner.

Nei til eiendomsskatt
Høyre, Venstre og KrF sier i tillegg tydelig nei til eiendomsskatt, og stemmer dermed for et alternativ som ikke vil gjøre det dyrere å bo i Oslo.

Eiendomsskatt er en usosial skatt som rammer boligeiere uavhengig av inntekt og betalingsevne.

«Vår tilleggsinnstilling prioriterer kunnskap og miljø. Dette klarer vi uten eiendomsskatt,» sier Lae Solberg.

Siste nyheter