Andreutkastet til bystyreprogram er klart

Andreutkastet til bystyreprogram er klart

Det endelige forslaget til bystyreprogram for perioden 2019-23, som skal behandles på Oslo Høyres årsmøte 25-26. januar 2019, er nå klart.

Nyheter - Leder for programkomiteen, James Stove Lorentzen

Leder for programkomiteen, James Stove Lorentzen

Førsteutkastet har i høst vært ute på høring i Oslo Høyres bydels- og sideforeninger. Flere enn 650 endringsforslag har kommet inn. Når Oslo Høyres programkomité nå har sendt ut det endelige forslaget, er mange av innspillene tatt med.

Vi har fått inn svært mange gode forslag fra organisasjonen. Basert på dem har vi har endret noe i kapittelstrukturen, vi har gjort en del generelle forbedringer og presiseringer, i tillegg til at vi har tatt inn en del nye punkter, sier James Stove Lorentzen, leder av programkomiteen.

De nye punktene inkluderer blant annet færre, men større helsestasjoner for ungdom, aktivitetstid for alle brukere av hjemmetjenester, anonymiserte søknader til lærlingplasser, etablere kunstige øyer i Oslofjorden, utvide bussnettet i ytre bydeler og å jobbe for at  Oslo skal få status som turistkommune, for å nevne noen, sier Stove Lorentzen.

Bystyreprogrammet skal behandles på Oslo Høyres årsmøte 25-26. januar 2019. Nettsiden for å sende innspill til programkomiteen er nå stengt, men alle medlemmer oppfordres til å delta i programbehandlingen gjennom sine lokalforeninger.

Les det endelige utkastet her

Nye punkter i programutkastet:
  • Legge bedre til rette for utsatt skolestart for barn som har behov for det, og styrke barnas forkunnskaper til skolestart. Barn som får utsatt skolestart skal ha obligatorisk barnehageplass.
  • Legge til rette for at beboere som har norsk som annet- eller tredjespråk kan ha jevnlig kontakt med ansatte eller frivillige som snakker deres morsmål.
  • Prøve ut alternative avlastningstilbud, for eksempel også i helg og på kveldstid.
  • Differensiere bomtakstene for personbiler etter forurensningsgrad så fort det er teknologisk mulig.
  • Etablere kunstige øyer i Oslofjorden for å tilrettelegge for flere badeplasser og småbåtplasser.

Siste nyheter