Anne Haabeth Rygg innlegg i bystyremøte 16. juni

Foto: Nicolas Tourrenc

Ordfører

Ordfører, ingen partier her er mot en ny reservevannsløsning for Oslo. Det er ikke det det handler om.

Høyres gruppe vil stemme for mistillitsforslaget mot byråd Lan Marie Berg. Byråden har brutt informasjonsplikten hun har ovenfor bystyret. Prosjektet ny vannforsyning ser i dag ut til å bli over 40% dyrere enn da bystyret vedtok prosjektet for halvannet år siden. Byråden har visst om budsjettsprekken og ikke informert videre, som hun skulle.

Forholdet mellom bystyret og byrådet er avhengig av tillit, men mer enn det; byrådet må også forholde seg til et reglement. Her slås det blant annet fast at «HVIS byrådet blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av et vedtak, SKAL byrådet gjøre bystyret oppmerksom på dette på en egnet måte.»

At det allerede i mars 2020 ble kjent at den første av totalt ti entrepriser i dette prosjektet ble nesten 1 milliard kroner dyrere enn forventet er informasjon som er av «sentral betydning». Byråden ble for et halvt år siden informert om at også den neste store entreprisen ble vesentlig dyrere enn forventet, og skulle ha varslet bystyret da.

1 m

En ting er å ikke informere bystyret. Noe annet er å holde tilbake informasjon. I byrådets reglement står det at «årsberetningene skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll med virksomheten.» Det står ingenting i årsberetningen fra Vann og avløpsetaten for 2020 om at økonomien i prosjektet er svært stram, og at «tilbudene på de to første entreprisene viser betydelige avvik fra forventningene» som det står i saken vi behandler i dag. Da byråden godkjente årsberetningen i april 2021, visste hun at viktig informasjon var utelatt.

Bystyret må kunne stole på at byrådet gir oss nødvendig informasjon, så vi kan fatte gode beslutninger for byen vår. I denne saken var byråden til og med beordret til å holde bystyret løpende orientert.

2 m

Derfor er det ikke formildende at byråden selv vurderte at hun ville bestille en ekstern rapport før hun informerte bystyret. Derfor er det ikke formildende at byråden mener informasjon om budsjettsprekken uansett ikke vil kunne endret prosjektet. Hun skulle holde oss løpende orientert, det gjorde hun ikke- tilliten er brutt.

Ordfører, jeg vil likevel ta opp forhold ved den offentlige debatten i forkant av dette bystyremøtet. Mange av opposisjonspartiene er tillagt hensikter jeg ikke kjenner igjen. Jeg tror dessverre Byråd Lan Marie Berg har opplevd mye mer hets enn de fleste. Det er uakseptabelt. Vi skal behandle hverandre med respekt.

Men dette faktum er heller ikke formildende når vi nå skal stemme over hvorvidt byråden har bystyrets tillit eller ikke. Byråden burde informert bystyret om budsjettsprekken omgående. Men i dette tilfellet besluttet Lan Marie Berg å ikke informere videre.

Vi har derfor ikke tillit til byråden. Vi vil stemme for mistillitsforslaget.

Takk.

 

 

Siste nyheter