Anonym retting av prøver

Alle elever har rett til å få en rettferdig karakter, uavhengig om læreren liker deg eller ei.

Dessverre opplever mange elever å få en karakter basert på hvem de er, og ikke hva de kan. I en undersøkelse gjort av Elevorganisasjonen svarte 63 % av elevene at de følte at den såkalte «trynefaktoren» har spilt inn på minst en av standpunktkarakterene sine. I samme undersøkelse svarte 73 % av elevene at de ville innføre anonym retting av prøver.

Når elever i skolen mener de blir utsatt for forskjellsbehandling er det politikernes oppgave å lytte til dem. Høyre mener at anonym retting av store prøver og tentamener gjør elevene trygge på at de får en riktig vurdering. Ved å sette et nummer på prøven, som byttes ut med et navn etter det har blitt satt en karakter på den, kan alle elever få en rettferdig karakter og det blir mulig å gi oppfølging til elever som har behov for det.

For å gjøre norske skoler til de beste skolene trenger vi å gjøre de lærerne vi har i dag, og de kommende lærerne, til verdens beste lærere. Å innføre anonym retting viser ikke mistillit til lærerne. Det handler derimot om å gi lærerne mulighet til å sjekke og forbedre sin vurderingspraksis. Ved å bruke denne vurderingspraksisen kan vi komme et skritt nærmere Høyres mål om å gjøre den norske skolen til verdens beste.

Det er allerede godt lagt opp til å innføre anonym retting av prøver. Fronter og It’s Learning er to læringsplattformer som allerede tilbyr muligheten til å levere inn prøver anonymt. Derfor vil det altså bli minimalt med ekstra byråkrati.

Høyre vil innføre forsøk med anonym retting av elevarbeid for å gi alle elever de beste mulighetene til å oppnå en god karakter. Dersom man innfører anonym retting av store prøver og tentamener kan alle elever få den objektive, kvalitetssikrede og ikke minst rettferdige karakteren de har rett til å få.

Foto: colourbox.com

Siste nyheter