Ap-byrådet felt i Høyesterett for ulovlig eiendomsskatt

ulovlig eiendomsskatt

– Dette er et sviende nederlag for Ap-byrådet, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg, og forventer at byrådet tilbakebetaler den ulovlige skatten til alle som har betalt den i 2016.

– Det er svært alvorlig at Ap-byrådet svikter så grunnleggende at de blir dømt av høyesterett, fortsetter Eirik Lae Solberg.

Høyesterett kom til at Oslo kommunes vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016, var ugyldig, fordi kommunen hadde oversittet utskrivingsfristen.

Dommen viser at den politiske ledelsen i Oslo kommune har vært uprofesjonelle og hastet igjennom en ulovlig eiendomsskatt.

Når det gjelder bunnfradraget slår Høyesterett fast at det er en grense for hvor høyt bunnfradraget kan være, og at kommunen har beveget seg nær den grensen. Dommen viser at Oslo kommune har beveget seg i ytterkant av hva loven tillater.

-Det er svært uklokt, Oslo kommune bør ikke operere på kanten av loven. Jeg reagerer også på at byrådet fortsetter å krangle, nå med Høyesterett. Det er på tide å erkjenne at Oslo kommune har tapt. Nå må Ap-byrådet følge loven, sier Lae Solberg.

Saken gjaldt et gruppesøksmål fra om lag 3400 eiendomsskatteytere i Oslo mot Oslo kommune.

-Det er bra at innbyggerne som urettmessig har måttet betale eiendomsskatt for 2016 får pengene tilbake. Jeg tar det som en selvfølge at Oslo kommune behandler alle de 55 800 som har betalt eiendomsskatt likt slik at alle får pengene tilbake.  Jeg forventer at byrådsleder Raymond Johansen klargjør dette raskt, sier Eirik Lae Solberg.

Høyre ønsker å fjerne eiendomsskatten på folks hjem. Den rammer tilfeldig og ofte usosialt. Det er dyrt nok å bo i Oslo fra før. Dommen kan leses her:
https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-norges-hoyesterett/avgjorelser/siste-avgjorelser/eiendomsskattesaken-i-oslo/

Siste nyheter