Ap-byrådet har sovnet på sin koronavakt

Nyheten om at bare 360 av de 5300 som lørdag 9.august ringte Oslo kommunes Koronatelefon fikk svar har vakt berettiget oppsikt. Det er åpenbart at kommunens beredskap ikke har vært bra nok nå som mange vender tilbake fra ferie og smittetallene peker opp over hele Europa.

Ansvarlig byråd Robert Steen har i etterkant innrømmet at beredskapen har vært for dårlig. Det skulle bare mangle.  Samtidig har han forklart den mangelfulle kommunale beredskapen med at smitteutbruddene kom brått på, og at de som betjener Koronatelefonen trengte hvile. Forklaringen står ikke til troende. Allerede i april oppfordret Helsedirektoratet alle landets kommuner til å etablere en prøvetakingskapasitet gjennom sommeren på 1,5 prosent av kommunenes innbyggere ukentlig. Kommunene ble også oppfordret til å legge planer for å kunne teste 5 prosent av innbyggerne ukentlig om pandemien for alvor skulle skyte fart i Norge.

Det innebærer at Oslo skulle hatt en ukentlig testkapasitet på om lag 10.500 i sommer. Nå, etter at Oslo kommunen denne uken har økt kapasiteten, er kapasiteten 5000. Knapt halvparten av det det statlige myndighetene krever. På direkte spørsmål fra NRK kunne ikke byråden svare på om og når Oslo kan tilfredsstille testkravene. Det er ikke tillitvekkende.

Høyre er opptatt av at vi står sammen i kampen mot koronaviruset. At vi alle bidrar til dugnaden. Det innebærer en stor grad av personlig ansvar. Vi må vaske hender, holde avstand og vise hensyn. Høyre mener at Oslo kommune også må bidra med økt testkapasitet og relevant bemanning på koronatelefonen. Det er selvsagt ikke slik at de 5000 som ikke fikk svar på Koronatelefonen var smittet, men de ringte av grunn. De var engstelige, og de trengte noen å snakke med. Noen som kunne forklare dem at de ikke hadde noen tegn til å være smittet av Covid-19, og kunne puste lettet ut. Samtidig kan vi heller ikke utelukke at noen av dem var smittet og skulle vært testet.

Høyre er bekymret for at mange gir opp å få svar på den kommunale Koronatelefonen, og heller betaler av egen lomme for å bli testet på en av byens private klinikker.  Det er bra at folk tar ansvar for egen helse, men om vi ender opp i en situasjon der størrelsen på lommeboka og ikke det medisinske behovet avgjør om man raskt blir testet så har kommunen sviktet innbyggerne sine. Det kommunale tilbudet kan ikke være en flaskehals eller en propp. Seriøse private aktører som Aleris og Volvat står klare og melder at de har ledig kapasitet.  Om Oslo kommune ikke klarer å håndtere situasjonen selv, må byrådet aktivt henvise folk som ønsker og trenger å bli testet til de private aktørene. Regningen må byrådet ta. Så får vi ta debatten om staten til syvende og sist skal bidra når den tid kommer. Nå haster det aller mest å slå ned smitten, og sikre liv og helse.

Siste nyheter